Welcome Visitor: Login to the siteJoin the site


A poem about love in highschool


Submitted:May 8, 2013    Reads: 16    Comments: 0    Likes: 0   


Bối Rối

Em còn nhớ góc sân trường ngày ấy

Cây phượng gìa ngủ muộn suốt mùa đông

Anh lặng lẽ ôm nỗi nhớ chờ mong

Dáng em đến xua tan cơn lạnh giá

Em còn nhớ đường xưa đầy hoa lá

Hai đứa mình ngượng ngùng sánh vai nhau

Anh ước gì thời gian đừng trôi mau

Thế gian ngắm đôi tình nhân dạo bước.

Anh nhớ mãi tà áo dài tha thướt

Em tung bay trong nắng sớm dịu dàng

Anh tự hỏi đường tình duyên thênh thang

Hai đứa mình trọn đời bên nhau mãi?

0

| Email this story Email this Poetry | Add to reading listReviews

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.