Welcome Visitor: Login to the siteJoin the site

Ang Babaeng Ayaw Magmahal

Poetry By: wikhaiinn
Editorial and opinion


Filipino. A poem request.


Submitted:Nov 9, 2008    Reads: 301    Comments: 0    Likes: 0   


Photobucket

.
Ang babaeng ayaw magmahal
(requested by title)
.
.
Natatanaw, matatamis niyang labi,
At inuukit, kanyang ngiti,
Habang hinahabol ang bawat sandali
Sa oras na di nabibili;
.
Ikaw marahil, binibini
Ang minsa' y nagmahal
Ngunit di nagtagal;
Nais ko sanang marinig
Buhay mong makulay pa sa pag-ibig
Bagay na di kita ng ' yong daigdig;
Dahil sa labis na pasakit
.
Ngayon, sasabihin ko sa' yo,
Maganda ka pa sa mga bituin sa langit
Abot tanaw mo na ang bahaghari...
.
Hinahanap ka nang labis-labis,
Tulad ng walang hanggang pagtangis
Ng salitang halos di kilala,
Pagmamahal, at aruga sa tuwina;
Siya pa kaya, iyong kilala pa?
Babaeng ayaw magmahal
Na nasaktan ng lubusan;

-

Nais ko lang marinig

Buhay mong makulay pa sa pag-ibig,
Maganda ka pa sa mga biruin sa langit
Hinahanap kita ng labis-labis,
Kung muli, kailangan ko itong ulit ulitin,
Asahan mo, walang sawa ko itong babanggitin.
.
Ang babaeng ayaw magmahal sa aking harapan,
Siya ay walang katulad kung magmahal
.

Di nio dapat saktan,

O pag-ibig, wag pagkaitan.

.

.
W.A. Garcia
.
Wikhaiinn
.
0

| Email this story Email this Poetry | Add to reading listReviews

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.