Welcome Visitor: Login to the siteJoin the site


written in Filipino.


Submitted:Nov 15, 2008    Reads: 306    Comments: 0    Likes: 0   


Photobucket

.

Bulusok
.
.
Nagaapoy ang papel,
May nagliliyab na mensahe…
Ngunit di natatanggap ng marami,
Pagdating sa kanila'y abo na ito.
.
Nasusunog na ang bahay,
Mahimbing pa rin ang tulog ng mga naninirahan dito;
Walang ni isang nakaligtas sa kanila…
Yun ang akala nila.
.
Ngunit andiyan pala si inday
Ang kinaiinisan nilang kapit bahay;
Sa di inaaasahang pagkakataon,
…sila'y nabuhay!
.
Muli, nagaapoy ang papel,
Pinatakan ko ng kandila
At sinabuyan ng gaas…
Niluto ko ng husto't
…giniling tulad ng sisig
.
Sino mang makakita sa papel
Ay di hamak na tunay
…ang panulat niyang pinahahawakan;
.
Alam kong di niya ito bibitawan, kailanman
Susunugin niya ang bawat salita't aalagaan
Tulad ng kanyang pagkatao, ingat yaman
.
.
W.A. Garcia
.
.
Wikhaiinn
.
.
0

| Email this story Email this Poetry | Add to reading listReviews

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.