Welcome Visitor: Login to the siteJoin the site

Dystopia and Utopia (Dystopian Language)

Novel By: Maxim Dulivre
FantasySame story but in the native language View table of contents...


Chapters:

1

Submitted:Aug 12, 2012    Reads: 13    Comments: 2    Likes: 2   


Aha-ozve ø Øtovia

A-azcrødzi

Oløz waqov ø enevzac zekaxa, oaqixi zekiztu kazru ed. Zune-al unru ed wu zezolqad-u. Zevace-xane oulqzru ed wu core xøni-a-u. Qol kazru ed zacan-ov zac xordzi-ov kaza-a-u. Akz oløz Dile ø Hav Zac Cohol, izmim ed ixi zekiztu. Haz, xaøloz Øzczane hehlru oulqzat a^i wit zeve-u. Xaøloz a^i zac zecazk-u al, limudarnu ed uzedeqadce. Zuc zeløhimeuzaqan vixru edø uxru zezu hadac. Zuc ve hlu ed cu zuvli-a, hlu cu akamza. Zetinoq hlu ed zelhakan, hlu zektacim. Hlu ed wit delz-u ex zetivec-al aix Øtovia wu zamaducav-u-u alakdi. Amim ed ar tet zemikzø znuhaqvadce-u, oulqzim ed cu ratizam alovuz. Zewalawoel tivec! Qazad ed xam mizker qha weher ed zuc xordzi zacan, a^anuwe ov war hlakai-u, kez aix Aha-Ozve.

Ax um hacili ed wi kacvetlakoe-u: ad-zetinolam qoloehi, maoti ed wi kao-az-u, wi Kacvet-u,ø temowi ed zuc Aqmahet azihe-uø vlodi ed zemen zalhca-ov. Wi azte-u qalazqi, varci ed wi zehorehi-u erzlat ad-zoehalcam heleku-ux-u hakvlim czxi neheni calziz cu ale-u. Zouvri. Qha, zoc zenecv helekaczi døhax exwi aohe-cnru ed ad-kezevøcine zekaxa-ov. Hlu ed zedeqoh wewet-ov exwu varcat ed ma^ez-ov wu zaczacoedce-u. Ølacorz, crødzi ed em co kvine zamdenat-al-ov ed kezevoak.Qolzal Korvere nuhe'i ed zemovam, vakaci ed zezo ka-a-en: zøc hen axuzeklaq, zoc aktezaim oaqezev,ø zøc zqanøadwaz^oh zaqan. Cmahe adad corz ca lam ka-a-en ver ed hem ed-zamø az ca xa zlec-u.

Hehli ed uczat ed lam-ov hadac wi ua alazma-al-u. Anqidi ed ø exwi ucvarci ed ad wi zehorehi-u. Kez qvi ed iokø. Kez her ed ioh wi ale-u crødzru.

Please comment if you want a dictionary and conjugation chart for learning the language of the Dystopians.

2

| Email this story Email this Novel | Add to reading listReviews

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.