Welcome Visitor: Login to the siteJoin the site


Tags: Senseo


poem


Submitted:Jun 19, 2010    Reads: 31    Comments: 0    Likes: 0   


over mijn toeren
langs de zin van mijn waanzin
hoe kan ik jou vervoeren
weet jij wie ik ben?
ken jij mijn vriendin?
op hoge stelten
onder stortende regen
ik wilde jou niet beletten
maar hield je toch tegen
je ging te ver
en ik had het gehad
nu ben jij voor mij een ster
hoog aan de hemel
tot diep in de nacht
ik houd jou in eren
maar kan mij niet ontberen
dat ik me voor jou loop te generen
als je weer eens binnenkomt
zonder kleren


0

| Email this story Email this Poetry | Add to reading listReviews

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.