Welcome Visitor: Login to the siteJoin the siteA novel in Filipino by Lorenzo A. Fernandez Jr., my real name. View table of contents...


Chapters:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Submitted:Jul 25, 2011    Reads: 41    Comments: 1    Likes: 2   


Ilang minuto na ang nakaraan mula nang pumanhik sa itaas si Lily. Ngayo'y mag-isa akong nakahiga sa kama. Inaantok na ako at ipinasiya kong matulog. Hindi ko mapigilan ang antok dahil sa pagod o pagkawala na ng gana, kahit ano pa ang dahilan-basta namumungay na ang aking mga mata. Gusto ko pang mag-isip pero tinatalo ng antok ang nakagawian ko nang pag-iisip kung nakahiga. Naalala ko si Joyce at ang kanyang pulang T-shirt na may tatak na MARSMALLOW-puti ang mga letra, pero muling bumigat ang talukap ng aking mata.

Ang sumunod na kumislap sa aking isip ay isang kakaibang pangitain: si Archimedes, ang siyentipikong Griyego noong 287-212 B.C., naliligo. Pagkuwa'y umahon siya sa paliguan, nagsisigaw ng "Eureka!" Ibinabando niya sa mga tao sa daan, habang tumatakbo nang hubo't hubad, na may nadiskubre siya. Nakaramdam uli ako ng hila ng antok, bagama't gusto ko pang mamalas ang susunod na eksena. Para akong nanonood ng sine, kusang lumalabas ang mga imahe pero wala akong magawa kung kusa rin silang nawawala. Pagdaka'y nakita ko uli si Archimedes, hindi na siya naliligo, hindi na hubo't hubad, ang korona ng hari ng Syracus ang kanyang inilulubog sa isang sisidlan. Tinitipon niya ang lumiligwak na tubig sa isang lalagyan at sinusukat niya ang volume ng natipong tubig.

Wala nang sumunod na imahe, ilang minuto nang blangko ang telon. Sana'y ako na si Archimedes, ayon sa inaantok na isip. Malalaman ko ang susunod kong gagawin kung ako siya. Paano niyang nadiskubre iyon?

Napabalikwas ako sa higaan. Ano ba 'iyon" na nadiskubre niya? Hindi ito makatkat sa isip ko. Iginala ko ang aking paningin at nasulyapan ko ang libro ng physics sa headboard ng kama. Nandoon si Archimedes! Salamat sa iyo, Archie, isa kang tunay na kaibigan. Binigyan mo ako ng ideya.

Pero hindi ko na kinakailangang ilubog sa tubig ang bara ng ginto dahil regular naman ang hubog nito, di tulad ng korona. Susukatin ko na lang ito ng ruler. Kukunin ko lang ang haba, lapad at taas nito at makukuha ko na ang volume na siyang ipanghahati ko sa timbang nito at makukuha ko na rin ang kanyang density, na ikukumpara ko sa standard na density ng ginto-kung pareho ang kanilang density, tunay ngang ginto ang nasa akin. Eureka! Kaya lang, nauna si Archimedes na nagsabi nito.

Nawala ang aking antok bagama't medyo nanlalata pa rin. Tumayo ako at kinuha ang susi ng kabinet sa drawer ng lamesita na malapit sa kama. Binuksan ko ang kabinet at naghanap ng ruler. Nahanap ko ito sa isang enbelop na plastik, na siyang pinaglalagyan ko ng mga laboratory exercises sa physics. Binuksan ko ang zipper ng backpack at inilabas ang kanister na lalagyan ng ginto-kung tunay ngang ginto ito. Ang bigat talaga, mga sampung kilo o mahigit pa siguro! Pero mas mabigat ang sipa nito sa utak kung iisipin ang halaga nito. Darating din tayo diyan.

2

| Email this story Email this Novel | Add to reading listReviews

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.