Welcome Visitor: Login to the siteJoin the siteA novel in Filipino by Lorenzo A. Fernandez Jr., my real name. View table of contents...


Chapters:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Submitted:May 24, 2012    Reads: 35    Comments: 0    Likes: 1   


Agad akong bumalik sa kuwarto. Ibinalik ko sa kanister ang bara ng ginto-talagang tunay na ito. Inilagay ko uli sa loob ng backpack at isinuksok sa sulok ng nakabukas na kabinet. Tinabunan ko ito ng ilang damit pambahay at iniharang ang mga notebook at libro at iba pang gamit sa pag-aaral.

Naupo ako sa gilid ng kama, napabuntunghininga. Puro buntunghininga. Pero nasaan na ang dalawang babae? Baka tulog. Nasa itaas. Napagod din sila. Napagod din ako.

Lumabas ako at nagtimpla ng kape sa kusina. Lumipat ako sa sala at doon uminom ng mainit na kape. Ah, sarap. Nagpapasigla. Instant na enerhiya. Kahit panandalian lang, iyon ang kailangan ko ngayon at hindi sermón tungkol sa kasamaan ng caffeine na malimit kong mabasa sa mga health magazines.

Magkano kaya iyong natisod kong hiyas? Saka na iyan. Napatingin ako sa hagdan at halos magkapanabay pa ang hakbang pababa ng mga paa, binti, at hita ng dalawang boarders. Ano'ng masasabi mo diyan? Nag-isip na naman itong tarantadong isip ko. Hindi mo alam kung kailan magiging maginoo. Maginoo naman talaga, kaya lang nagiging tarantado kung ito'y sinusubukan, o inaakit-kahit ano.

Pagkapanaog ng dalawang babae, lumapit ako.

"May ideya ba kayo kung magkano na ngayon ang isang gramo ng ginto?" tanong ko.

"Bakit mo tinatanong?" sagot ni Lily. Napapangiti nang mahiwaga si Joyce.

"Curious lang ako."

"Ang dali mo palang magsawa sa amin. Ginto na ang pinapantasya mo ngayon," sabi ni Joyce.

"Hindi. Napagod lang ako. Habang nagpapahinga ako sa kuwarto kanina, nakita kong kulay-ginto ang sikat ng araw sa bintana," sabi ko. Salamangkero. Kahit ano, basta may paliwanag. Ano na naman kaya ang nangyari sa utak ko? Bakit ba nagtanong pa ako? Buwisit na kape. Pampataranta. Walang kuwenta.

"Hindi convincing," sabi ni Lily. Nakikita ko sa mata niya na para niyang sinasabi, "Come on, you've got nothing to hide."

"May itinatago ka ano?" sabi ni Joyce. Obvious naman si Joyce kahit patay malisya kung titingnan mo ng maamo at maaliwalas niyang mukha.

"Nagtatanong lang ako. Ang dami nang interpretasyon at haka-haka. Kung wala kayong alam, sa iba na lang ako magtatanong."

"Oh, Darling, ang dali mo namang magtampo, laro na lang tayo," sabi ni Lily, sabay patong ng kamay niya sa aking balikat.

Humawak naman sa aking braso si Joyce, pakaladkad.

"Pinagpapawisan na naman ako," sabi ko.

"May sakit ang hindi pinagpapawisan," sabi nila.

Ang iinit! Sabagay nag-iinit na rin ako. Nakakakoryente ang dantay ng mga kamay nila.

"Ahh!!" sigaw ko.

1

| Email this story Email this Novel | Add to reading listReviews

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.