Welcome Visitor: Login to the siteJoin the siteA novel in Filipino by Lorenzo A. Fernandez Jr., my real name. View table of contents...


Chapters:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Submitted:Jul 13, 2011    Reads: 27    Comments: 0    Likes: 1   Alas-nuwebe medya ng umaga at matindi ang sikat ng araw. Dumaan ako sa main gate ng haiskul sa halip na sa likod, na dati kong dinaraanan. Dalawangdaang metro rin ang madaragdag sa dalawang kilometrong lalakarin ko. Kahit na, wala akong hinahabol na oras. Ngayon lang nag-uumpisang makadama ako ng tension at gusto kong ibuhos ito sa paglalakad.
May mga traysikel na hinihintuan ako at gusto akong isakay, pero hindi ko pinapansin. Tuluy-tuloy lang ako sa paglalakad.
Kung kailan hindi mo kailangan, saka naman namimilit. Iyan ang isang kabalintunaan na kahit mangyari sa kalagayan ninuman ay nagdudulot ng walang lasang pagtanggap. Kung may lasa man, lasang apdo, mapait, kagaya ng pagkabitin ko na naman kanina kay Cindy, kahit sabihin nilang wala sa tiyempo.
Nakarating ako sa apartment, kumatok sa pinto, at pinagbuksan ni Lily. Ang bango ng simoy ng hangin, amoy shampoo, bagong paligo siya. Hinawi niya ang kanyang buhok na lagpas-balikat papunta sa kanyang likod, sabay ngiti sa akin. Parang ngiti ng isang perverted na virgin!
Nawala tuloy sa isip ko si Cindy. Kasing-puti rin pala siya ni Cindy, ngayon ko lang napansin. Mamula-mula rin ang kanyang pisngi, parang pinaghalong balat ng mansanas at manggang manilaw-nilaw.
Kaakit-akit siya sa kanyang shorts, putol na maong na medyo maluwang, bagay sa kanya, mas sumeksi pa ang tingin ko sa kanyang legs. Nakaramdam ako ng asim sa sikmura. "Lily, puwede bang . . ." Tarantadong dila ito! Hindi ko na alam ang susunod na sasabihin.
"Ano 'yon?" Naghihintay ng sagot ang kanyang maga matang malamig na parang bagong gising.
Talagang hindi ako makapagsalita, napasubo yata ako.
"Binibitin mo naman ako, may sinasabi ka ba?" ulit ni Lily.
"Saka na lang."
"Come on." Tinapik niya ako sa kaliwang balikat. Napakalambot ng kanyang dampi! Tapikin mo uli ako. Nakakahalina ang kanyang seductive na mga labi, mapupula, bahagyang nakabuka, at parang naghihintay ng halik.
Ganito ba ang nagbibinata? Kapag nasumpungan mo na ang langit, sadyang hindi mapigil ang buhos ng manna mula sa kaitaasan na may kasama pang perverted na bagong paligong anghel!
Wala sa sariling pumanhik ako sa itaas. Naramdaman kong sumusunod siya sa akin. Tuloy-tuloy ako sa unang kuwarto na nakita kong nakabukas. May mga naka-hanger na panloob na damit ng mga babae. May mga larawan pa ng mga artistang lalaki na nakapagkit sa dingding. Mali! Hindi ito ang kuwarto ni Ate. Napaikot ako pero nakaharang na sa pinto si Lily, nagtatanong ang mga matang nakangiti.
"Joshua, ano iyon?" Hindi na tapik kundi haplos ang naramdaman ko sa kanyang tinig. Hindi ko na maiwasan ang tumitig sa kanyang mga mata na ngayo'y seryosong nagtatanong at lumalaban.
Pinapawisan na ako, tinungo ko ang bintana, binuksan ito, at naghintay ng ihip ng hangin. Lumingon ako at naroon pa rin sa pinto si Lily. Mayamaya, lumapit ito sa kanyang kama, inayos ang dalawang bulaklaking unan, pinagtabi ang mga ito sa ulunan ng kama, at saka umupo siya nang pasalampak sa gitna ng kama. Naalinsanganan siguro, hinubad niya ang kanyang puting T-shirt, at lumitaw ang kanyang mayamang dibdib.
"Kung wala ka nang sasabihin, puwede na ba akong mapag-isa?"
Tinungo ko ang pinto. Walang lingon na isinara ko ito. Nakiramdam ako ng ilang sandali sa tapat ng saradong pinto. Nang wala akong narinig, nanaog ako sa hagdan. Tinungo ko ang lababo. Binuksan ko ang faucet, sumahod ang dalawang palad sa tumutulong tubig, binasa ng tubig ang nagbabagang mukha pero hindi matanggal ang init.
Nang nasa sala na ako, humiga ako sa mahabang upuan. Makaraan ang ilang sandali, talo pa rin ang isip, emosyon ang nagsusumiksik sa isip. O baka emosyon ang tama? Okay lang. Pumanhik uli ako sa itaas at kumatok nang marahan sa pinto.
"Lily?"
"Sandali lang." Naramdaman kong bumalikwas siya sa kama. Huminto ang kanyang yapak sa tapat ng pinto. Bahagyang bumukas ang pinto, umuwang ito ng mga dalawang pulgada at sumilip si Lily. Nang matiyak na ako nga, saka niya ito binuksan nang husto.
"Lily, sorry."
"Okay lang. Pumasok ka." Naupo siya sa gilid ng kama. "Maupo ka."
Naupo ako sa tabi niya. Namumula ang kanyang mga mata, umiyak yata siya.
"May nakalimutan kasi ako."
"Ano 'yon?" Pilit niyang pinasasaya ang ekspresyon ng kanyang mukha. Bahagya itong ngumiti at muling kumislap ang namumugtong mga mata.
""Iyong kayamanang bumulaga sa akin kanina," sabi ko.
Iyon lang at hindi na niya mapigilan ang tumawa. Napatingin siya sa kanyang dibdib na ngayo'y balot na uli ng T-shirt. Itinaas niya ang kanyang mga binti, yumakap ang dalawang kamay sa mga tuhod, isinubsob ang ulo sa pagitan nito. Mayamaya, muling umangat ang kanyang mukha at natabingan ng kanyang buhok ang kanang pisngi.
"Iyon lang ba ang hanap mo?"
"Hindi naman. Pero hindi ko makalimutan."
Napabungisngis siya. "Ngayon ka lang ba nakakita n'on?"
"Sa litrato lang. Pero iyong kanina, actual. Natorete tuloy ako. Masyadong mabigat sa pakiramdam."
"Oh, I see. Now you can talk, torpe ka kanina." Iniunat niya ang kanyang mga paa at tumingin sa kanyang relos. "May pasok pa pala ako sa Psychology. Mag-a-alas onse na."
"Sa ipinakita mong galing sa psychology, wala ka nang dapat matutuhan. Huwag ka munang pumasok." Pumatong ang aking kamay sa kanyang balikat. Inalis niya ito at ibinalik sa dating posisyon. Naghanap uli ang aking palad ng mahahaplos. Pumatong ito sa kanyang hita. Sinampal niya ito, ibig sabihin, bastos ako. Pero nasaktan ako dahil ito ang ipinambuntal ko sa batok ni Pugay.
"Ayoko na." Titindig na sana ako nang bigla niyang kinuha ang aking kamay at ipinatong sa kanyang boobs. Milagro, nawala ang sakit ng kamay ko.
"Hindi ba ito ang nami-miss mo?"
"Ah, tapusin na natin ito. I'm about to shoot in my pants!" bulalas ko.
"Hinay-hinay lang. . ."

1

| Email this story Email this Novel | Add to reading listReviews

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.