Welcome Visitor: Login to the siteJoin the siteA novel in Filipino by Lorenzo A. Fernandez Jr., my real name. View table of contents...


Chapters:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Submitted:Jul 14, 2011    Reads: 15    Comments: 0    Likes: 1   


Dahan-dahan akong bumaba mula sa hagdan. Sapat na ang narinig ko. Kahit paano, nagkakaintindihan sila. Tuloy-tuloy ako sa kuwarto at isinara ang pinto. Ang suwerte nga naman . . . pero kung hindi pa ako nakapulot ng ginto, siguro, tameme pa rin ako hanggang ngayon. Para akong salaping papel na may back-up na gold bullion. Kung walang ginto, walang halaga.
Lumapit ako sa kabinet at binuksan ito. Nandoon pa rin ang backpack. Ano kaya't ibalik ko na lang ito sa pinanggalingan? Parang magnanakaw na ang tingin ko sa sarili ko. Ang dating kinaiinisan kong magnanakaw ay tila napunta sa akin. Hihintayin ko pa ba na lumitaw ang tunay na may-ari? At bakit siya tahimik, samantalang ang laki ng halagang nawala sa kanya? Siguro, iniisip din niya na imposible nang maibalik ito sa kanya, dahil pare-pareho ang mga tao. Mali siya. Kailangan lang na ipaalam niya na nawalan siya ng isang bara ng ginto at ibabalik ko ito.
Masyadong mapanganib naman kung ibabalita ko na nakapulot ako ng kayamanan. Malamang ay maraming mandurugas ang magsasabing sila ang may-ari, at magpapatayan, pati ako papatayin, maangkin lang ito.
Ayoko munang mag-isip.
Mas madaling isipin 'yong tatlong tsikas na dumidikit sa akin ngayon. Wala pa silang alam sa aking napulot, pero panay ang dikit. Hindi ko na siguro kailangan iyon. Kung meron man akong pakinabang dito ay 'yong pagkakaroon ko ng instant self-confidence. Pero puwede ko namang i-develop ito maski walang ginto. Hindi ko alam. Sa theory ay ganoon nga kadali. Pero sa aktuwal, hindi ko alam. Kailangan ko pa ng back-up kung gan'on.
"Sa akin ka muna pansamantala," bulong ko sa backpack. "Kailangan pa kita."
Sinalat ko ang nasa loob nito bago ko isinara ang kabinet.

1

| Email this story Email this Novel | Add to reading listReviews

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.