Welcome Visitor: Login to the siteJoin the sitea poem a wrote for a guy i like. it's about a nerine


Submitted:Feb 26, 2012    Reads: 13    Comments: 0    Likes: 0   


'n Pienk blom vir vier jaar se stryd om te erken date k iets kan voel vir jou.

'n Pienk blom vir die kere toe ek probeer het, maar my moed my begewe het.

'n Pienk blom vir elke oomblik wat ek aan jou gedink het.

'n Pienk blom vir oomblik wat jy my hart laat staan het.

'n Pienk blom vir die kere toe ek stom moes staan, toe jy my asem wegneem.

En tog soveel meer as net 'n Pienk blom.

Net so eenvoudig soos 'n Pienk blom

'n Pienk blom vir jou…

0

| Email this story Email this Poetry | Add to reading listReviews

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.