Welcome Visitor: Login to the siteJoin the sitepoem


Submitted:Jun 19, 2010    Reads: 29    Comments: 0    Likes: 0   


Met gevleugelde gedachten
droomt hij over later.

Verzonken in de overtuiging
dat er een midden is.

Diep in gesprek
met zijn psychiater
gaan zij over
tot zelfverbintenis.

Dubbel en dwars
tekent hij voor zijn leven.

Hij moet
het vertrouwen geven.

Hij luistert
huivert en accepteert.

De wereld is
zoals die is.

Hij kan niet
zonder medicatie.

0

| Email this story Email this Poetry | Add to reading listReviews

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.