Welcome Visitor: Login to the siteJoin the site

Handelsen holl for att varna konsumenterna om bedragerier, identitetsstold

Article By: andrewross25
OtherROCKFORD (WREX)-

United States Postal Service tillsammans med andra federala, statliga och lokala myndigheter att varna konsumenterna för bedrägerier och identitetsstöld.


http://www.wrex.com/story/21558245/2013/03/08/usps-hosts-event-to-warn-consumers-about-fraud


Submitted:Mar 13, 2013    Reads: 2    Comments: 1    Likes: 1   


Medlemmar av USPS förenades av medlemmar av Federal Trade Commission, Better Business Bureau och Rockford polisen för en information rättvis erbjuder tips om hur du håller din identitet säker i en elektronisk värld.

Mässan påminde konsumenterna att det inte är bara internethackare som stjäl identiteter.

"Det behöver nödvändigtvis inte vara något sofistikerade online, någon hacka in i en dator och att få kreditkort information eller information på så sätt" FTC: S personal advokat Bill Hodor sade. "Jag kan vara så enkelt som att någon kör genom dina sopor och söker information."

Det nationella Brottsförebyggande rådet rekommenderar följande tips att hålla dig säker:

Aldrig lämna ut ditt personnummer

Memorera alla lösenord och aldrig skriva ner dem eller ta dem runt med dig

Se till att ingen svävar nära dig när du anger din PIN-kod på en bankomat eller när du gör ett inköp

Vara skeptisk till webbplatser som erbjuder priser eller giveaways

Berätta för barn att aldrig ge ut deras adress, telefonnummer, skolan eller någon annan personlig information

Fragmentering alla dokument som innehåller personlig information innan kasta dem ut är också ett bra steg att följa.

Better Business Bureau rekommenderar att om ett erbjudande verkar vara för bra för att vara sant, det oftast är.

Related forums discuss:

http://www.shelfari.com/groups/101764/discussions/480446/Abney-And-Associates-Hong-Kong-Stocks-Commodities-Slide-as-Dolla


http://www.goodreads.com/topic/show/1235957-abney-and-associates-hongkong-reviews-avoiding-phone-phishing-scams

1

| Email this story Email this Article | Add to reading listReviews

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.