Welcome Visitor: Login to the siteJoin the site

Asiatiska Avanti: INGENJORER vard matematik och vetenskap massor

Article By: cardisoncooper
Other
Sammanslutning av professionella ingenjörer och Geoscientists f.Kr. (APEGBC) och manga av dess lokalavdelningar kommer

att halla olika evenemang inriktade pa barn och familjer.


Submitted:Mar 9, 2013    Reads: 2    Comments: 0    Likes: 0   


Asiatiska Avanti

Sammanslutning av professionella ingenjörer och Geoscientists f.Kr. (APEGBC) och manga av dess lokalavdelningar kommer att halla olika evenemang inriktade pa barn och familjer.

Dessa handelser aga rum over Lower Mainland och BC.

Nationella Engineering och geovetenskap manad (NEGM) ar en arlig fest och geovetenskap over Kanada.

Denna manad lang handelse framjar medvetenheten om teknik och geovetenskap yrken, belyser yrkesval inom dessa omraden och paminner allmanheten av manga satt som teknik och geovetenskap touch vardagen.

For mer information ga till www.apeg.bc.ca.

Lordag, mars 2

10:00 am till 1:00 Popsicle Stick Bridge konkurrens

Kwantlen Polytechnic University, Langley

Lordag, mars 2

12:00 pm Popsicle Stick Bridge konkurrens

Douglas College-David Lam, Coquitlam

Lordag, mars 2

9:30 am - 4:00 pm vetenskap och ingenjorskonst rattvis & Popsicle Stick Bridge konkurrens

Lansdowne Mall, Richmond

Lordag, mars 2

8:30 am till 1:00 vetenskap spel

HR MacMillan Space Center och Museum i Vancouver, Vancouver

Asiatiska Avanti

READ MORE:

http://www.slideshare.net/annadooling7/the-avanti-group-real-estate-broker

http://www.redgage.com/links/isabellica/tokyo-stocks-close-up-2-43-per-cent-the-avanti-group.html

0

| Email this story Email this Article | Add to reading listReviews

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.