Welcome Visitor: Login to the siteJoin the site


Tags: De, Regen


poem


Submitted:Jun 19, 2010    Reads: 26    Comments: 0    Likes: 0   


Ze verjaagt de zon
met haar donkere wolken.

Zacht drupt zij
op ons neer.

Ze is verkoelend,
soms teder, soms hard.

Ze kan me strelen,
maar meestal wil ik dat niet.

Ze maakt me nat
Soms voelt zij mijn verdriet.

Zij houd mij gezelschap
op weg naar huis en thuis.

Ze gaat altijd gepaard
met haar vriend.
De wind.

Ze is er weer.
De regen.

0

| Email this story Email this Poetry | Add to reading listReviews

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.