Save on all your Printing Needs at 4inkjets.com!

Tegen het ochtendlicht

By: Pieter de Winter

Page 1, poem

schrijnend verdriet
vergeten verlies
luister naar het gemis
en de muziek
die mij rust biedt

ik vergeet de jaren
stop met herhalen
en vraag mij af
wanneer zal deze woede bedaren
hoe kom ik van jou af

ik ben zo bang
dat ik niet meer terug kan
vrees zo zeer
dat wij niet zijn meer

ooit waren er prachtige dagen
maar nu het eind nadert
kan ik je alleen maar vragen
laat me in mijn waarde

© Copyright 2015Pieter de Winter All rights reserved. Pieter de Winter has granted theNextBigWriter, LLC non-exclusive rights to display this work on Booksie.com.

© 2015 Booksie | All rights reserved.