Welcome Visitor: Login to the siteJoin the site

Bad Memories (ddrwg choffadwriaethau)

Poetry By: thebrokenheart666
PoetryThis is my poem Bad Memories in my own language welsh.


Submitted:Jun 20, 2009    Reads: 107    Comments: 2    Likes: 1   


eisteddiad'ma pawb ar ei ben ei hun liw nos yn meddwl am pawb 'r 'n ddrwg adegau.

Chymera hyn choffadwriaethau sy yn lledrithio 'm a cadw 'u ar glo i fyny i mewn 'm asgre , erioed at bod ar lafar am ail.

Ar adegau Rhyfedda beth bai cara ai Fi didn't gwna unrhyw chan hyn anghywirdebau Gwneis.

Namyn a would feddwl Fi wouldn't bod ble Dwi awron ag yn aruthro ceraint a 'r odiaeth yn aruthrocariadfab bob amser.

Mi Cariad Chi Matt xxxxxxxxxxxxxxx

1

| Email this story Email this Poetry | Add to reading listReviews

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.