Save on all your Printing Needs at 4inkjets.com!

Het leven is hart

By: Pieter de Winter

Page 1, poem

Het hart geeft liefde
Het hart is het centrum
Van het leven
Van het leven
Het hart
Je kan niet zonder

Het hart geeft je kracht
Het hart geeft je macht
Over 't leven
Over 't leven
Het hart
Klopt voor jou

Het hart gaat tekeer
Het hart wil meer
Nog langer leven
En langer
En langer
En langer leven

Het hart
Houdt van 't leven

© Copyright 2015Pieter de Winter All rights reserved. Pieter de Winter has granted theNextBigWriter, LLC non-exclusive rights to display this work on Booksie.com.

© 2015 Booksie | All rights reserved.