Save on all your Printing Needs at 4inkjets.com!

Zou het regenen in de hemel?

By: Pieter de Winter

Page 1, poetic story

Zou het regenen in de hemel? Niemand houdt van regen dus als er wel regen is dan zou het er niet perfect zijn, of misschien toch? Zou het regenen in de hemel? Ik denk het wel, omdat de planten anders niet groeien en wij er niets te eten zouden hebben. Maar als het er zou regenendan is de hemel weer net zoals op aarde.Hier op aarde vind ik zowel de hemel als de hel terug en mensen kunnen als engelen en als duivels voor elkaar zijn, het is echter mijn sterke geloofsovertuiging dat wij hier op aarde als trotse goden in ons eigen paradijs zouden moeten leven en dat het onze missie is van de aarde een goddelijk paradijs te maken. Een paradijs waar de kwaliteit van het leven van ons mensen steeds beter en beter wordt zodat we steeds langer en gelukkiger zullen leven. Het aardse leven is volgens mij de grootste beloning die wij als mens mogen ervaren en wij mensen zouden onze eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en niet in naam van god alles maar moeten slopen, wat ik bedoel te zeggen is: Een betere wereld begint bij jezelf, die wordt alleen maar beter als je er zelf moeite voor doet en niet door te hopen dat god het wel voor je zal doen, want die god zijn wij mensen zelf en wij mensen zullen het hier op aarde dus allemaal helemaal zelf moeten doen. Dus, als u zo graag naar de hemel wilt, vraagt u zich dan eens af: Zou het regenen in de hemel?

© Copyright 2015Pieter de Winter All rights reserved. Pieter de Winter has granted theNextBigWriter, LLC non-exclusive rights to display this work on Booksie.com.

© 2015 Booksie | All rights reserved.