Save on all your Printing Needs at 4inkjets.com!

Brood en water

By: Pieter de Winter

Page 1, poem

Brood heb ik nodig

en water houdt mij in leven.

Maar wat voor zin heeft het

als ik jou geen liefde meer kan geven?

© Copyright 2015Pieter de Winter All rights reserved. Pieter de Winter has granted theNextBigWriter, LLC non-exclusive rights to display this work on Booksie.com.

© 2015 Booksie | All rights reserved.