Welcome Visitor: Login to the siteJoin the site


Tags: De, Zucht


poem


Submitted:Jun 19, 2010    Reads: 19    Comments: 0    Likes: 0   


In de gang
een terloops gebaar.
Houd mezelf in bedwang.
Toegeven is een gevaar.

Op stenen geschreven.
Uit hout gehakt.
Altijd mezelf gebleven,
maar opnieuw gestart.

Bergen brokkelen af.
De zee trekt zich terug.
De klok slaat zijn slag.
Ik ben thuis
en ik zucht.

0

| Email this story Email this Poetry | Add to reading listReviews

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.