Save on all your Printing Needs at 4inkjets.com!

De zucht

By: Pieter de Winter

Page 1, poem

In de gang
een terloops gebaar.
Houd mezelf in bedwang.
Toegeven is een gevaar.

Op stenen geschreven.
Uit hout gehakt.
Altijd mezelf gebleven,
maar opnieuw gestart.

Bergen brokkelen af.
De zee trekt zich terug.
De klok slaat zijn slag.
Ik ben thuis
en ik zucht.

© Copyright 2015Pieter de Winter All rights reserved. Pieter de Winter has granted theNextBigWriter, LLC non-exclusive rights to display this work on Booksie.com.

© 2015 Booksie | All rights reserved.