Save on all your Printing Needs at 4inkjets.com!

Een ding

By: Pieter de Winter

Page 1, Poem

Wat is er toch?
Wat is er nog?

Ik denk maar aan een ding.

Het maakt me vrolijk.
Het maakt me blij.
Het maakt me bang
en gelukkig allebei.

Ik denk maar aan een ding
en dat ben jij.

© Copyright 2015Pieter de Winter All rights reserved. Pieter de Winter has granted theNextBigWriter, LLC non-exclusive rights to display this work on Booksie.com.

© 2015 Booksie | All rights reserved.