Save on all your Printing Needs at 4inkjets.com!

Ik mis de liefde

By: Pieter de Winter

Page 1, poem

Dromen verdwijnen
als auto's in mijn straat.
Het enige wat overblijft
is eenzaamheid en haat.

Ze komt nooit meer terug.

Vrienden komen
als bloemen in mei.
Het enige wat ik mis
is ons huis en zij.

Dat komt nooit meer terug.

Ik mis de liefde.

© Copyright 2015Pieter de Winter All rights reserved. Pieter de Winter has granted theNextBigWriter, LLC non-exclusive rights to display this work on Booksie.com.

© 2015 Booksie | All rights reserved.