Welcome Visitor: Login to the siteJoin the site


Tags: Mis, Je


poem


Submitted:Jun 19, 2010    Reads: 24    Comments: 0    Likes: 0   


Zoek je ziel.
Vind je hart.

Volg het lied
heel subtiel.

Dromen gaan voorbij
waar het echt om gaat
ben jij.

Woorden blijven staan
waar het echt om gaat
is ons bestaan.

Graaf je graf.
Neem je beitel.

Maak de dood
ons feit.

Ik zoek
geen heibel.

Ik wilde alleen
voor heel even
mijn liefde
aan je kwijt.

0

| Email this story Email this Poetry | Add to reading listReviews

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.