Save on all your Printing Needs at 4inkjets.com!

Nooit af

By: Pieter de Winter

Page 1, poem

Zoete nachten
en zonnige morgens.

Je bent prachtig.
In mijn hoofd
klinken orgels.

Klokken luiden
en rijst wordt gestrooid.

Samen lachen,
huilen, komen en gaan.

Het leven is fantastisch,
maar met jou nooit voltooid.

Elke dag opnieuw.
Bij jou blijf ik staan.

Je bent
oneindig.

© Copyright 2015Pieter de Winter All rights reserved. Pieter de Winter has granted theNextBigWriter, LLC non-exclusive rights to display this work on Booksie.com.

© 2015 Booksie | All rights reserved.