Welcome Visitor: Login to the siteJoin the site


Tags: Wandelgang


poem


Submitted:Jun 18, 2010    Reads: 59    Comments: 0    Likes: 1   


Orerend over leven
Schuif ik de vrede af
aan de ongeneeslijken
Geef mijn hart aan de zieke
Sterf voor de noodzoekende
Begrijp de vragende
en schrijf mijn verdriet
in de boeken

Want we zijn
illustere mensen
op het toneel van de dichtkunst

Beminnen slechts een enkeling
en de droeve strofes
die niet aan ons zijn gegund

Nee, ons bestaan is schimmig
Verloren in een kast met sprookjes
Boetseren wij de ellende

En dromen over
liefkozende patroontjes
waarop wij lopen
in de gang
van ons paleis

1

| Email this story Email this Poetry | Add to reading listReviews

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.