Random First Lines:ANURAGI BAL RAMAYAN is a unique creation in modern Hindi literature. It has been written by The great poet Ramavatar Anuragi. It has more than... » Read

Welcome Visitor: Login to the siteJoin the site

Tags

fragmentearth

Fragment Toke - 003s - Koncepti Ftohte (Albanian Edition)

By Fragmentearth  (booksie.com)

Fragment Tokë – Një aventurë epike në keqkuptim, kjo seri me tregime të shkurtra psikologjike, hulumton domethënien gjobë e kuptimeve të pakuptimta neglizhohet nga të kuptuarit veten.
 
Koncepti Ftohtë: Është E Lehtë Për Të...

Short Story | Updated Dec 24, 2012 | Reads: 3 | Comments: 0 | Likes: 0
Tags: Shqip,Edicioni,Libër,E-libër,Elektronik,Librin,Digjitale,Grupi,Mendoj,Mashtrimi,Dhuna,Gjuetar,Mblidhen,Shpejtë,Gërmimi,Thellë,Ngjitje,Të,Lartë

rcfleming88

The Apo Island Story

By Rcfleming88  (booksie.com)

The story of a small group of people that set an example to the rest of the world to live sustainably and responsibly.

Short Story | Updated May 9, 2010 | Reads: 50 | Comments: 1 | Likes: 0
Tags: Green,Environment,Environmental,World,Earth,Day,Sustainable,Sustainably,Responsible,Global,Apo,Island,Philippines,Philippino,Dumaguente,Pacific,Ocean,Tropical,Culture

« First page « Previous | 1 | Next » Last page »

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.