Random First Lines: This is something from my bad side. » Read

Welcome Visitor: Login to the siteJoin the site

Tags

fragmentearth

Fragmante Late - 001s - S.S.H.U.T. (Haitian Creole Edition)

By Fragmentearth  (booksie.com)

Fragmante Latè – Yon avanti sezon yon alyenasyon, sa seri istwa kout eksplore chenn yo ki mare lespri imen an repetisyon nan siviv.
 
S.S.H.U.T.: Idantifye Sa Ki Mal
 
E si moun ta ka panse pou tèt yo? Non, mwen pa vle di wotasyon ide ki alantou –...

Book | Updated Jun 8, 2013 | Reads: 0 | Comments: 0 | Likes: 0
Tags: Kreyòl,Ayisyen,Edisyon,Liv,E-liv,Elektwonik,Dijital,Vwayaj,Dekouvri,Pèsonèl,Verite,Konprann,Entèlijans,Panse,Repete,Gwoup,Te,Fantezi,Pitit

fragmentearth

Fragmante Late - 003s - Fwad Konsep (Haitian Creole Edition)

By Fragmentearth  (booksie.com)

Fragmante Latè – Yon avanti sezon nan mal konprann, sa a seri de istwa sikolojik kout, eksplore siyifikasyon yon sibtilite nan sans yo san sans neglije pa konprann tèt li.
 
Fwad Konsèp: Se Fasil Fè
 
Malerezman, nan mitan moun travay ki nou briye...

Short Story | Updated Dec 24, 2012 | Reads: 2 | Comments: 0 | Likes: 0
Tags: Kreyòl,Ayisyen,Edisyon,Liv,E-liv,Elektwonik,Dijital,Gwoup,Panse,Desepsyon,Vyolans,Chasè,Ranmase,Vit,Fouye,Fon,Monte,Pi,Wo

« First page « Previous | 1 | Next » Last page »

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.