Random First Lines:Even though its only a page, its something I worked on for two years, Its about my perspective on self hate, depression, anxiety, isolation, and... » Read

Welcome Visitor: Login to the siteJoin the site

Tags

fragmentearth

Fragment Toke - 001s - S.S.H.U.T. (Albanian Edition)

By Fragmentearth  (booksie.com)

Fragment Tokë – Një aventurë epike në çmenduri, kjo seri me tregime të shkurtra shqyrton zinxhirët që lidh shpirtin e njeriut për përsëritjen e mbijetesës.
 
S.S.H.U.T.: Identifikimin E Keqe
 
Çfarë ndodh nëse...

Book | Updated Jun 8, 2013 | Reads: 2 | Comments: 0 | Likes: 0
Tags: Shqip,Edicioni,Libër,E-libër,Elektronik,Librin,Digjitale,Fluturim,Zbuluar,Vërteta,Personale,Kuptoj,Inteligjencën,Mendoj,Përsëris,Grupi,I,Menduar,Fantazi

fragmentearth

Fragment Toke - 003s - Koncepti Ftohte (Albanian Edition)

By Fragmentearth  (booksie.com)

Fragment Tokë – Një aventurë epike në keqkuptim, kjo seri me tregime të shkurtra psikologjike, hulumton domethënien gjobë e kuptimeve të pakuptimta neglizhohet nga të kuptuarit veten.
 
Koncepti Ftohtë: Është E Lehtë Për Të...

Short Story | Updated Dec 24, 2012 | Reads: 3 | Comments: 0 | Likes: 0
Tags: Shqip,Edicioni,Libër,E-libër,Elektronik,Librin,Digjitale,Grupi,Mendoj,Mashtrimi,Dhuna,Gjuetar,Mblidhen,Shpejtë,Gërmimi,Thellë,Ngjitje,Të,Lartë

« First page « Previous | 1 | Next » Last page »

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.