Random First Lines:(Former Greed-ler) » Read

Welcome Visitor: Login to the siteJoin the site

Tags

fragmentearth

Fragment Ardhi - 001s - S.S.H.U.T. (Swahili Edition)

By Fragmentearth  (booksie.com)

Fragment Ardhi – Adventure Epic katika wazimu, hii mfululizo wa hadithi fupi inahusu kumfunga minyororo kwamba roho ya mwanadamu na marudio ya maisha.
 
S.S.H.U.T.: Kubaini Maovu
 
Nini kama watu wanaweza kufikiri kwa wenyewe? Hakuna, si maana ya kupokezana...

Book | Updated Jun 8, 2013 | Reads: 2 | Comments: 0 | Likes: 0
Tags: Kiswahili,Toleo,Kitabu,E-kitabu,Elektroniki,Safari,Kugundua,Binafsi,Ukweli,Kuelewa,Akili,Kufikiria,Kurudia,Kundi,Walidhani,Mtoto,Ndoto,Maendeleo,Ya

alleyneangel

Iron Petals

By Alleyneangel  (booksie.com)

Kesi, a palace slave girl growing up in ancient Egypt during the Nubian wars, is caught up in a palace conspiracy fueled by murder, revenge, and a dark family history. Born of an affair, Kesi grows up in poverty. Her mother is labeled shameful by Egyptian society, her father commits suicide, and...

Novel | Updated Dec 6, 2011 | Reads: 4 | Comments: 0 | Likes: 0
Tags: Iron,Petals,Historical,Fiction,Ancient,Egypt,Suicide,Murder,Revenge,Secrets,Kesi,Nanut,Bomani,Rinat,Kamenwati

« First page « Previous | 1 | Next » Last page »

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.