Random First Lines:Sarisha is just your average teenage girl. Sure, she lost her mother to a crazy psychotic killer six years ago and sure, her father may never... » Read

Welcome Visitor: Login to the siteJoin the site

Tags

fragmentearth

Fragment Ardhi - 003s - Baridi Dhana (Swahili Edition)

By Fragmentearth  (booksie.com)

Fragment Ardhi – Tukio Kubwa katika kutokuelewana, mfululizo huu wa hadithi fupi kisaikolojia, inahusu maana Faini wa maana maana kupuuzwa na kuelewa yenyewe.
 
Baridi Dhana: Ni Rahisi Kufanya
 
Cha kusikitisha, kati ya kazi hizo ambayo sisi kuliko hivyo sana kwa...

Short Story | Updated Dec 24, 2012 | Reads: 1 | Comments: 0 | Likes: 0
Tags: Kiswahili,Toleo,Kitabu,E-kitabu,Elektroniki,Kundi,Kufikiri,Vurugu,Udanganyifu,Wawindaji,Kukusanya,Haraka,Kuchimba,Undani,Kupanda,Juu,Riba,Vilio,Heshima

« First page « Previous | 1 | Next » Last page »

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.