Random First Lines:Astrid is a total unknown in the world of the supernatural. No one knows where she came from or who her parents are, which threatens the balance... » Read

Welcome Visitor: Login to the siteJoin the site

Tags

fragmentearth

Locenih Zemlja - 003s - Hladno Koncept (Slovene Edition)

By Fragmentearth  (booksie.com)

Locenih Zemlja – Epska pustolovščina v nesporazuma, ta niz psiholoških kratkih zgodb, raziskuje natančnejši pomen nesmiselnih pomenov prezrte tako, da se razume.
 
Hladno Koncept: Je Enostavno Narediti
 
Žal je med tistih nalog, ki jih...

Short Story | Updated Dec 24, 2012 | Reads: 2 | Comments: 0 | Likes: 0
Tags: Slovenščina,Izdaja,Knjige,E-knjige,Elektronske,Digitalne,Skupina,Mislijo,Nasilje,Prevara,Lovec,Zbiranje,Hitro,Kopati,Globlje,Plezanje,Višje,Oderuštvo,Stagnacija

fragmentearth

Ulomek Zem - 003s - Studena Koncepcia (Slovak Edition)

By Fragmentearth  (booksie.com)

Úlomek Zem – Epické dobrodružstvo do nedorozumenia, táto séria psychologických poviedok, skúma jemnejší význam týchto nezmyselných významov prehliadané pochopenie sama.
 
Studená Koncepcia: Je Ľahké Robiť
 
Je...

Short Story | Updated Dec 24, 2012 | Reads: 2 | Comments: 0 | Likes: 0
Tags: Slovenčina,Vydanie,Kniha,E-kniha,Elektronické,Knihy,Digitálne,Skupina,Si,Násilie,Podvod,Lovec,Zhromažďovať,Rýchlo,Kopať,Hlbšie,Lezenie,Vyššia,úžera

fragmentearth

Ulomek Svet - 003s - Studena Koncepce (Czech Edition)

By Fragmentearth  (booksie.com)

Úlomek Svet – Epické dobrodružství do nedorozumění, tato série psychologických povídek, zkoumá jemnější význam těchto nesmyslných významů přehlížené pochopení sama.
 
Studená Koncepce: Je Snadné...

Short Story | Updated Dec 24, 2012 | Reads: 1 | Comments: 0 | Likes: 0
Tags: česky,Vydání,Kniha,E-kniha,Elektronické,Knihy,Digitální,Skupina,Si,Násilí,Podvod,Lovec,Shromažďovat,Rychle,Kopat,Hlouběji,Lezení,Vyšší,Lichva

« First page « Previous | 1 | Next » Last page »

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.