Random First Lines:a girl and her freinds go to a summer camp.But soon everything turns upside down.after a bad accident.when the girl turns into A POKEMON!!!!????? » Read

Welcome Visitor: Login to the siteJoin the site

Tags

fragmentearth

Fragment Toke - 001s - S.S.H.U.T. (Albanian Edition)

By Fragmentearth  (booksie.com)

Fragment Tokë – Një aventurë epike në çmenduri, kjo seri me tregime të shkurtra shqyrton zinxhirët që lidh shpirtin e njeriut për përsëritjen e mbijetesës.
 
S.S.H.U.T.: Identifikimin E Keqe
 
Çfarë ndodh nëse...

Book | Updated Jun 8, 2013 | Reads: 0 | Comments: 0 | Likes: 0
Tags: Shqip,Edicioni,Libër,E-libër,Elektronik,Librin,Digjitale,Fluturim,Zbuluar,Vërteta,Personale,Kuptoj,Inteligjencën,Mendoj,Përsëris,Grupi,I,Menduar,Fantazi

« First page « Previous | 1 | Next » Last page »

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.