Random First Lines:The only place she finds happiness. » Read

Welcome Visitor: Login to the siteJoin the site

Tags

fragmentearth

Brottstycke Jord - 003s - Kalla Koncept (Swedish Edition)

By Fragmentearth  (booksie.com)

Brottstycke Jord – Ett episkt äventyr i missförstånd, utforskar denna serie av psykologiska noveller, de finare innebörden av meningslösa betydelser förbises genom att förstå sig själv.
 
Kalla Koncept: Är Lätt Att Göra
 ...

Short Story | Updated Dec 24, 2012 | Reads: 5 | Comments: 0 | Likes: 0
Tags: Svenska,Upplagan,Bok,Ebok,E-bok,Elektronisk,Siffer-,Grupptänkande,Våld,Bedrägeri,Jägare,Samla,Snabbt,Gräva,Djupare,Klättra,Högre,Ocker,Stagnera

fragmentearth

Adskilja Jord - 003s - Kalt Hugmyndin (Icelandic Edition)

By Fragmentearth  (booksie.com)

Aðskilja Jörð – Stór ævintýri í misskilningi, þetta röð af sálfræði smásögur, kannar fínni merkingu tilgangslaust merkingu gleymast með því að skilja sig.
 
Kalt Hugmyndin: Auðvelt Er Að Gera
 ...

Short Story | Updated Dec 24, 2012 | Reads: 1 | Comments: 0 | Likes: 0
Tags: íslenska,útgáfa,Bók,Ebók,E-bók,Rafræn,Stafræn,Hópur,Heldur,Ofbeldi,Blekking,Veiði,Safna,Fljótur,Grafa,Dýpra,Klifra,Hærra,Okur

fragmentearth

Fragment Jord - 003s - Koldt Konceptet (Danish Edition)

By Fragmentearth  (booksie.com)

Fragment Jord – Et episk eventyr i misforståelser, denne serie af psykologiske noveller, udforsker finere betydningen af de meningsløse betydninger overset ved at forstå sig selv.
 
Koldt Konceptet: Er Let At Gøre
 
Desværre blandt de opgaver, som...

Short Story | Updated Dec 15, 2012 | Reads: 3 | Comments: 0 | Likes: 0
Tags: Dansk,Udgave,Bog,E-bog,Elektronisk,Gruppe,Tror,Vold,Bedrag,Jæger,Samle,Hurtigt,Grave,Dybere,Klatre,Højere,åger,Stagnere,ære

« First page « Previous | 1 | Next » Last page »

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.