Random First Lines:A story of family, loss, ruthless leaders and two sister battling their demons » Read

Welcome Visitor: Login to the siteJoin the site

Tags

mr_watson

Constipated

By Mr Watson  (booksie.com)

A short poem about being constipated ?

Poetry | Updated Nov 12, 2013 | Reads: 37 | Comments: 2 | Likes: 3
Tags: A,E,I,O,U,Vowels,Constipated

jivya

My(C+D)ARING DAD

By Jivya  (booksie.com)

LIFE GOES WITH AFFECTION AND LOVE ND WORLD REVOLVES BECOZ OF IT

Poetry | Updated Nov 5, 2013 | Reads: 0 | Comments: 0 | Likes: 0
Tags: A,C,E,G,I,K,M,O,Q,Ss.....

sanju_sharma

EK KAHANI PREM KI

By Sanju Sharma  (booksie.com)

EK KAHANI PREM KI ;g dgkuh ,d euksjtu dgkuh gS tks esjs vius fnekx fd mit gS D;ksfd eq>s fy[kuk vPNk yxrk gS bllh fy;s bldh ?kVuk pfj= vkSj LFkku lc dkfYifud gS vxj dqN feyrk gS rks cks,d s brQkd gksxk nksLrks ;g esjk izksQslu ugh gS ij vc es blls izksQslu cukuk pkgrk gwW...

Novel | Updated Oct 16, 2013 | Reads: 7 | Comments: 0 | Likes: 0
Tags: Ek,Kahani,Prem,Ki ;g,Dgkuh,D,Euksjtu,Gs,Tks,Esjs,Vius,Fnekx,Fd,Mit,D;ksfd,Eq>s,Fy[kuk,Vpnk,Yxrk,Bllh

timsal_qamar

O Life!

By Timsal Qamar  (booksie.com)

A Question Poem

Poetry | Updated Aug 12, 2013 | Reads: 4 | Comments: 3 | Likes: 2
Tags: O,Life!,Life,Poetry,Poem,Literature

fragmentearth

Locenih Zemlja - 001s - S.S.H.U.T. (Slovene Edition)

By Fragmentearth  (booksie.com)

Locenih Zemlja – Epska pustolovščina v norost, ta niz kratkih zgodb raziskuje verige, ki vežejo človeškega duha na ponavljanje za preživetje.
 
S.S.H.U.T.: Prepoznavanje Zla
 
Kaj, če bi ljudje mislijo sami? Ne, ne mislim vrtijo okrog ideje...

Book | Updated Jun 8, 2013 | Reads: 1 | Comments: 0 | Likes: 0
Tags: Slovenščina,Izdaja,Knjige,E-knjige,Elektronske,Digitalne,Potovanje,Odkrijte,Osebna,Resnica,Razumeli,Inteligence,Mislim,Ponavljati,Skupina,Mislil,Otrok,Fantazija,Razvoj

fragmentearth

Ulomek Ziemia - 001s - S.S.H.U.T. (Polish Edition)

By Fragmentearth  (booksie.com)

Ulomek Ziemia – Epicki do szaleństwa, do seria opowiadań bada łańcuchy, które wiążą się ducha ludzkiego do powtórzenia na przeżycie.
 
S.S.H.U.T.: Identyfikacji ZÅ‚a
 
Co zrobić, jeśli ludzie mogą...

Book | Updated Jun 8, 2013 | Reads: 1 | Comments: 0 | Likes: 0
Tags: Polski,Wydanie,Książka,Eksiążki,E-książka,Elektroniczne,Książki,Cyfrowa,Rejs,Odkryć,Osobista,Prawda,Rozumieć,Inteligencję,Myśleć,Powtarzać,Grupa,Myśli,Fantazja

fragmentearth

Fragmenti Zemlja - 001s - S.S.H.U.T. (Croatian Edition)

By Fragmentearth  (booksie.com)

Fragmenti Zemlja – Epska avantura u ludilo, ovaj niz kratkih priča istražuje lance koji vežu ljudskog duha za ponavljanje opstanak.
 
S.S.H.U.T.: Identificiranja Zla
 
Što ako ljudi mogu misliti za sebe? Ne, ne mislim rotirajući ideje oko –...

Book | Updated Jun 8, 2013 | Reads: 0 | Comments: 0 | Likes: 0
Tags: Hrvatski,Izdanje,Knjiga,E-knjige,Elektroničke,Knjige,Digitalna,Putovanje,Otkriti,Osobne,Istine,Razumjeti,Inteligenciju,Mislim,Ponoviti,Skupina,Smatra,Dijete,Fantazija

fragmentearth

Dameidiog Ddaear - 001s - S.S.H.U.T. (Welsh Edition)

By Fragmentearth  (booksie.com)

Dameidiog Ddaear – Antur epig i mewn gwallgofrwydd, y gyfres hon o straeon byrion yn edrych ar y cadwyni sy'n rhwymo'r ysbryd dynol i ailadrodd o oroesi.
 
S.S.H.U.T.: Nodi Drwg
 
Beth os gallai pobl yn ei feddwl drostynt eu hunain? Na, nid wyf yn golygu y...

Book | Updated Jun 8, 2013 | Reads: 0 | Comments: 0 | Likes: 0
Tags: Cymraeg,Argraffiad,Llyfr,E-lyfr,Electronig,Digidol,Daith,Darganfod,Gwirionedd,Personol,Deall,Gwybodaeth,Meddwl,Ailadrodd,Grŵp,Yn,Ffantasi,Plentyn,Datblygiad

fragmentearth

Fragmento Terra - 001s - S.S.H.U.T. (Portuguese Edition)

By Fragmentearth  (booksie.com)

Fragmento Terra – Uma aventura épica na loucura, esta série de contos explora as correntes que prendem o espírito humano à repetição de sobrevivência.
 
S.S.H.U.T.: Identificar O Mal
 
E se as pessoas pudessem pensar por si mesmos? Não,...

Book | Updated Jun 8, 2013 | Reads: 0 | Comments: 0 | Likes: 0
Tags: Português,Edição,Ebook,Livro,E-livro,Eletrônico,Digital,Viagem,De,Descoberta,Verdade,Pessoal,Compreender,A,Inteligência,Acho,Que,Repetir,Grupo

fragmentearth

Fragmentos Terra - 001s - S.S.H.U.T. (Galician Edition)

By Fragmentearth  (booksie.com)

Fragmentos Terra – Unha aventura épica na loucura, esta serie de contos explora as correntes que prenden o espírito humano á repetición de supervivencia.
 
S.S.H.U.T.: Identificar O Mal
 
E se as persoas poidan pensar por si mesmos? Non, non me refiro...

Book | Updated Jun 8, 2013 | Reads: 0 | Comments: 0 | Likes: 0
Tags: Galego,Edición,Ebook,Libro,E-libro,Electrónico,Dixital,Viaxe,De,Descubrimento,Realidade,Persoal,Comprender,A,Intelixencia,Creo,Que,Repetir,Grupo

Go On Haiku

By Shannan Browne  (booksie.com)

at last

Poetry | Updated Mar 15, 2013 | Reads: 4 | Comments: 0 | Likes: 1
Tags: End,Done,Go,O,Haiku

fragmentearth

Locenih Zemlja - 003s - Hladno Koncept (Slovene Edition)

By Fragmentearth  (booksie.com)

Locenih Zemlja – Epska pustolovščina v nesporazuma, ta niz psiholoških kratkih zgodb, raziskuje natančnejši pomen nesmiselnih pomenov prezrte tako, da se razume.
 
Hladno Koncept: Je Enostavno Narediti
 
Žal je med tistih nalog, ki jih...

Short Story | Updated Dec 24, 2012 | Reads: 2 | Comments: 0 | Likes: 0
Tags: Slovenščina,Izdaja,Knjige,E-knjige,Elektronske,Digitalne,Skupina,Mislijo,Nasilje,Prevara,Lovec,Zbiranje,Hitro,Kopati,Globlje,Plezanje,Višje,Oderuštvo,Stagnacija

fragmentearth

Ulomek Ziemia - 003s - Zimno Pojecie (Polish Edition)

By Fragmentearth  (booksie.com)

Ulomek Ziemia – Epicki do nieporozumienia, to seria opowiadań psychologicznych, bada znaczenie drobniejsze z bezsensownych znaczeń przeoczone przez zrozumienie siebie.
 
Zimno Pojêcie: Jest Łatwy Do Zrobienia
 
Niestety, wśród tych zadań,...

Short Story | Updated Dec 24, 2012 | Reads: 1 | Comments: 0 | Likes: 0
Tags: Polski,Wydanie,Książka,Eksiążki,E-książka,Elektroniczne,Książki,Cyfrowa,Grupa,Myśleć,Oszustwo,Przemoc,Polowanie,Zbierać,Szybko,Kopać,Głębiej,Wspinaczka,Wyższe

fragmentearth

Dameidiog Ddaear - 003s - Oer Cysyniad (Welsh Edition)

By Fragmentearth  (booksie.com)

Dameidiog Ddaear – Mae antur epig i gamddealltwriaeth, y gyfres hon o straeon byrion seicolegol, archwilio ystyr manylaf y ystyron ddiystyr hanwybyddu gan ddeall ei hun.
 
Oer Cysyniad: Yn Hawdd I'w Wneud
 
Yn anffodus, ymhlith y rhai tasgau yr ydym yn rhagori...

Short Story | Updated Dec 24, 2012 | Reads: 2 | Comments: 0 | Likes: 0
Tags: Cymraeg,Argraffiad,Llyfr,E-lyfr,Electronig,Digidol,Grŵp,Yn,Meddwl,Twyll,Trais,Helwyr,Casglu,Gyflym,Cloddio,Ddyfnach,Dringo'n,Uwch,Ddiffyg

« First page « Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Next » Last page »

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.