Random First Lines:something i wrote about three weeks Ruined scene » Read

Welcome Visitor: Login to the siteJoin the site

Tags

roy_harper

The Standard Guide To Photoreading For High Achievers

By Roy Harper  (booksie.com)

"I longed to read everything I possibly could, and the things I read in turn produced new yearnings." ―Patti Smith "The only thing standing between you and your goal is the bullshit story you keep telling yourself as to why you can't achieve it.” ―Jordan Belfort The...

Book | Updated Sep 14, 2015 | Reads: 13 | Comments: 0 | Likes: 0
Tags: Self,Help,Book,Photoreading,Photo,Reading,Photographic,Memory,Visual,Visualize,Success,Money,Motivation,Life,Millions,Day,How,To,Make,Learn

sanju_sharma

EK KAHANI PREM KI

By Sanju Sharma  (booksie.com)

EK KAHANI PREM KI ;g dgkuh ,d euksjtu dgkuh gS tks esjs vius fnekx fd mit gS D;ksfd eq>s fy[kuk vPNk yxrk gS bllh fy;s bldh ?kVuk pfj= vkSj LFkku lc dkfYifud gS vxj dqN feyrk gS rks cks,d s brQkd gksxk nksLrks ;g esjk izksQslu ugh gS ij vc es blls izksQslu cukuk pkgrk gwW...

Novel | Updated Oct 16, 2013 | Reads: 7 | Comments: 0 | Likes: 0
Tags: Ek,Kahani,Prem,Ki ;g,Dgkuh,D,Euksjtu,Gs,Tks,Esjs,Vius,Fnekx,Fd,Mit,D;ksfd,Eq>s,Fy[kuk,Vpnk,Yxrk,Bllh

fragmentearth

Adskilja Jord - 001s - S.S.H.U.T. (Icelandic Edition)

By Fragmentearth  (booksie.com)

Aðskilja Jörð – Epic ævintýri í brjálæði, þessari röð smásagna skoðar keðjur sem halda menn anda að endurtaka að lifa af.
 
S.S.H.U.T.: Finna Illu
 
Hvað ef fólk gæti hugsað sér? Nei, ég meina...

Book | Updated Jun 8, 2013 | Reads: 0 | Comments: 0 | Likes: 0
Tags: íslenska,útgáfa,Bók,Ebók,E-bók,Rafræn,Stafræn,Ferð,Uppgötva,Starfsfólk,Sannleikurinn,Skilja,Greind,Held,Að,Endurtaka,Hópurinn,Hélt,Barnið

fragmentearth

Fragment Jord - 001s - S.S.H.U.T. (Danish Edition)

By Fragmentearth  (booksie.com)

Fragment Jord – Et episk eventyr i galskaben, denne serie af noveller udforsker de kæder, der binder den menneskelige ånd at en gentagelse af overlevelse.
 
S.S.H.U.T.: Identificere Onde
 
Hvad hvis folk kunne tænke selv? Nej, mener jeg ikke at dreje...

Book | Updated Jun 8, 2013 | Reads: 1 | Comments: 0 | Likes: 0
Tags: Dansk,Udgave,Bog,E-bog,Elektronisk,Rejse,Opdage,Personlig,Sandhed,Forstår,Intelligens,Tror,Gentage,Gruppe,Mente,Barn,Fantasi,Udvikling,Psykologi

fragmentearth

Adskilja Jord - 003s - Kalt Hugmyndin (Icelandic Edition)

By Fragmentearth  (booksie.com)

Aðskilja Jörð – Stór ævintýri í misskilningi, þetta röð af sálfræði smásögur, kannar fínni merkingu tilgangslaust merkingu gleymast með því að skilja sig.
 
Kalt Hugmyndin: Auðvelt Er Að Gera
 ...

Short Story | Updated Dec 24, 2012 | Reads: 1 | Comments: 0 | Likes: 0
Tags: íslenska,útgáfa,Bók,Ebók,E-bók,Rafræn,Stafræn,Hópur,Heldur,Ofbeldi,Blekking,Veiði,Safna,Fljótur,Grafa,Dýpra,Klifra,Hærra,Okur

fragmentearth

Fragmenter Jord - 003s - Kaldt Konsept (Norwegian Edition)

By Fragmentearth  (booksie.com)

Fragmenter Jord – Et episk eventyr inn misforståelse, utforsker denne serien av psykologiske noveller, finere betydningen av meningsløse betydninger oversett ved å forstå seg selv.
 
Kaldt Konsept: Er Lett Å Gjøre
 
Dessverre, blant de...

Short Story | Updated Dec 24, 2012 | Reads: 3 | Comments: 0 | Likes: 0
Tags: Norsk,Utgave,Bok,Ebok,Elektronisk,Gruppe,Tror,Vold,Bedrag,Jeger,Samle,Rask,Grave,Dypere,Klatre,Høyere,åger,Stagnasjon,Monumental

fragmentearth

Fragment Jord - 003s - Koldt Konceptet (Danish Edition)

By Fragmentearth  (booksie.com)

Fragment Jord – Et episk eventyr i misforståelser, denne serie af psykologiske noveller, udforsker finere betydningen af de meningsløse betydninger overset ved at forstå sig selv.
 
Koldt Konceptet: Er Let At Gøre
 
Desværre blandt de opgaver, som...

Short Story | Updated Dec 15, 2012 | Reads: 3 | Comments: 0 | Likes: 0
Tags: Dansk,Udgave,Bog,E-bog,Elektronisk,Gruppe,Tror,Vold,Bedrag,Jæger,Samle,Hurtigt,Grave,Dybere,Klatre,Højere,åger,Stagnere,ære

Unexpected Visit( Sexual Content)

By Lyric01  (booksie.com)

Cassie Recieves an unexpected knock on her Door. leads to unexpected events.(:

Short Story | Updated Sep 13, 2011 | Reads: 440 | Comments: 0 | Likes: 0
Tags: Jacob,Black,Sexxy,Sex,Lemon,Woah,Twilight,Yeah,Wht,Haha,Dark,Love,Mysterious,Damn,Og,Boom,Awesome,Extroadinary,Oohh

« First page « Previous | 1 | Next » Last page »

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.