Random First Lines:utionize life as we know it this is going to make merich or is this going to turn us all into blithering idiots and I'm going to be in the poor... » Read

Welcome Visitor: Login to the siteJoin the site

Tags

fragmentearth

Qelpe Yer - 001s - S.S.H.U.T. (Azerbaijani Edition)

By Fragmentearth  (booksie.com)

Qəlpə Yer – Dəlilik daxil epik Macera, hekayələr bu seriyası yaşaması və təkrar üçün zəncirlər rabitələndirmək ki, insan ruhunun araşdırır.
 
S.S.H.U.T.: Pis Müəyyən
 
Insanlar...

Book | Updated Jun 8, 2013 | Reads: 3 | Comments: 0 | Likes: 0
Tags: Azərbaycan,Dili,Nəşr,Kitab,E-kitab,Elektron,Səyahət,Tapmaq,şəxsi,Həqiqət,Kəşfiyyat,Anlamaq,Təkrar,Edirəm,Qrup,Fikir,Uşaq,Fantaziya,Inkişaf

fragmentearth

Qelpe Yer - 003s - Soyuq Anlayis (Azerbaijani Edition)

By Fragmentearth  (booksie.com)

Qəlpə Yer – Anlaşılmazlıq daxil epik macəra, psixoloji qısa hekayələr bu seriyası, özü dərk tərəfindən yayınmamalıdır mənasız mənaları incələşmək mənasını araşdırır.
 ...

Short Story | Updated Dec 24, 2012 | Reads: 1 | Comments: 0 | Likes: 0
Tags: Azərbaycan,Dili,Nəşr,Kitab,E-kitab,Elektron,Qrup,Hesab,Zorakılıq,Aldatma,Ovçu,Toplamaq,Sürətli,Dərin,Qazma,Ali,Qalxmaq,Sələmçilik,Durğunluq

« First page « Previous | 1 | Next » Last page »

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.