Random First Lines:A memoir of three and a half years of various sorts of mental, emotional, and sexual abuse. *copied and pasted from Microsoft Word, apologies... » Read

Welcome Visitor: Login to the siteJoin the site

Tags

fragmentearth

Qelpe Yer - 001s - S.S.H.U.T. (Azerbaijani Edition)

By Fragmentearth  (booksie.com)

Qəlpə Yer – Dəlilik daxil epik Macera, hekayələr bu seriyası yaşaması və təkrar üçün zəncirlər rabitələndirmək ki, insan ruhunun araşdırır.
 
S.S.H.U.T.: Pis Müəyyən
 
Insanlar...

Book | Updated Jun 8, 2013 | Reads: 3 | Comments: 0 | Likes: 0
Tags: Azərbaycan,Dili,Nəşr,Kitab,E-kitab,Elektron,Səyahət,Tapmaq,şəxsi,Həqiqət,Kəşfiyyat,Anlamaq,Təkrar,Edirəm,Qrup,Fikir,Uşaq,Fantaziya,Inkişaf

fragmentearth

Qelpe Yer - 003s - Soyuq Anlayis (Azerbaijani Edition)

By Fragmentearth  (booksie.com)

Qəlpə Yer – Anlaşılmazlıq daxil epik macəra, psixoloji qısa hekayələr bu seriyası, özü dərk tərəfindən yayınmamalıdır mənasız mənaları incələşmək mənasını araşdırır.
 ...

Short Story | Updated Dec 24, 2012 | Reads: 1 | Comments: 0 | Likes: 0
Tags: Azərbaycan,Dili,Nəşr,Kitab,E-kitab,Elektron,Qrup,Hesab,Zorakılıq,Aldatma,Ovçu,Toplamaq,Sürətli,Dərin,Qazma,Ali,Qalxmaq,Sələmçilik,Durğunluq

« First page « Previous | 1 | Next » Last page »

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.