Random First Lines:He got into body-building because these people killing twice playing high school football that is he had this massive muscle structure butted his... » Read

Welcome Visitor: Login to the siteJoin the site

Tags

fragmentearth

Fragmentos Terra - 003s - Concepto Fria (Galician Edition)

By Fragmentearth  (booksie.com)

Fragmentos Terra – Unha aventura épica en equívoco, esta serie de contos psicolóxicos, explora o significado máis fina dos significados sentido negligenciado por entender-se.
 
Concepto Fría: É Doado De Facer
 
Desafortunadamente, entre as...

Short Story | Updated Dec 24, 2012 | Reads: 1 | Comments: 0 | Likes: 0
Tags: Galego,Edición,Ebook,Libro,E-libro,Electrónico,Dixital,Pensamento,De,Grupo,Erro,Violencia,Cazador,Recoller,Rápido,Cavando,Fondo,Subir,Máis

fragmentearth

Fragmento Tierra - 003s - Concepto Fria (Spanish Edition)

By Fragmentearth  (booksie.com)

Fragmento Tierra – Una aventura épica en la incomprensión, esta serie de relatos cortos psicológicos, explora el significado más preciso de los significados sin sentido pasados por alto por la comprensión de sí mismo.
 
Concepto Fría: Es Fácil De Hacer...

Short Story | Updated Dec 15, 2012 | Reads: 1 | Comments: 0 | Likes: 0
Tags: Español,Edición,Libro,Electrónico,E-libro,Digitales,Pensamiento,De,Grupo,Violencia,Engaño,Cazador,Recoger,Rápido,Profundizando,Subiendo,Más,Estancamiento,Usura

« First page « Previous | 1 | Next » Last page »

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.