Welcome Visitor: Login to the siteJoin the site


Tags: Berg, Van, Vreugde


poem


Submitted:Jun 18, 2010    Reads: 29    Comments: 0    Likes: 0   


Op de berg van vreugde
waait vriendschap
van twee kanten
als hervonden geluk
door alles om mij heen
heen.

langs mijn lichaam
voel ik elke emotie
als een blinde man
met maar een been
die dankzij jou
weer kan zien en lopen
omdat jij in mijn hart verscheen.

0

| Email this story Email this Poetry | Add to reading listReviews

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.