Welcome Visitor: Login to the siteJoin the site


Tags: Het, Leven


poem


Submitted:Jun 18, 2010    Reads: 21    Comments: 0    Likes: 0   


Het leven is te mooi
om weg te zitten kwijnen
in mijn eigen verdriet.

Het leven duurt te lang
om het te verdoen
met alleen maar dromen in mijn verschiet.

Het leven vraagt te veel
om alle antwoorden te vinden
waarom zij mij verliet.

Het leven gaat te ver
om te kunnen zeggen
dat ik alleen nog maar geniet.

Het leven bestaat
zolang er liefde bestaat

Het leven gaat
zoals het gaat

Het leven, het leven!

Het leven
geeft mij alles.

Alles, alles!

Alles
waar ik nu
van ben gemaakt.

0

| Email this story Email this Poetry | Add to reading listReviews

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.