Welcome Visitor: Login to the siteJoin the site


Tags: Tranendal


poem


Submitted:Jun 18, 2010    Reads: 28    Comments: 0    Likes: 0   


In het tranendal
klinkt de echo
van verloren liefde
als een luide schreeuw
van eenzaamheid
door elke muur
om mij heen
heen.

Ik leef daar
als een verloren ziel
met een hart van steen
die maar niet kan begrijpen
waarom alles kapot moest gaan
toen jij uit mijn hart verdween.

0

| Email this story Email this Poetry | Add to reading listReviews

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.