Welcome Visitor: Login to the siteJoin the site

Brottstycke Jord - 003s - Kalla Koncept (Swedish Edition)

Short story By: FragmentEarth
War and military


Tags: Svenska, Upplagan, Bok, Ebok, E-bok, Elektronisk, Siffer-, Grupptänkande, Våld, Bedrägeri, Jägare, Samla, Snabbt, Gräva, Djupare, Klättra, Högre, Ocker, Stagnera, ära, Byggnad, Vägledande, Majoriteter, Intellektuell, Tyranni, Trotsar, Fascismen, Nordsjön, Europa, Ubåt, Thermopylae, Axel, Handelsfartyg, Marin, Bekämpa, Marina, Observationer, Tidningar, Historiska, Avslappnad, Stöld, över, Sovande, Koncentrationsläger, Ingen, Medkänsla, Armeniska, Folkmordet, Den, Stora, Brottsligheten, Terror-svält, I, Ukraina, Stalins, Holodomor, Spela, Spel, Starkt, Ljus, Sanning, Armenian, Förintelsen, Massakrerna, Krigsförbrytelse, Folkmord, Sinne, Hungersnöd, Irish, Potatis, Svält, Stor, Irland, Räknare, Intelligens, Observationen, Svält-folkmord, Krig, Ansvar, Tro, är, Val, Martyrer, Mord, Förlust, Förmåner, Misslyckande, Och, Seger, Död, Triumf, Konsten, Att, Berättande, Faller, På, Svärd, Berättelse, Framtida, Offer, ädla, Förverkligande, Legenden, Om, Martyrskap, Mobbning, Fakta, Eller, Fiktion, Smygande, Fientlig, Striderna, Mobbare, Trycka, Historia, Ligger, Acceptera, Bygger, Fel, Underlåtenhet, Tänka, Beklagar, Nytta, Döda, För, Vinst, Offra, Av, Legender, Hjältedyrkan, Integritet, Förbjudna, Tankar, Outtalade, Förhärligande, Utan, Liv, Hantering, Besvikelse, Mästare, Skyddsling, Informationsflöde, Underleverantörer, Problem, C.i.a., Ubåtar, Hemligt, Cia, Finansiering, Hårt, Arbete, Till, O.s.s., Alltför, Många, Frågor, Självbevarelsedrift, Mekanik, Stillhet, Maskiner, Praktiska, Ekonomisk, Utrustade, Kämpar, Enheter, Sociala-engineering, överlevnad, Dummaste, Socialt, Jämvikt, Snabb, Flykt, Resa, Tanke, Välbekanta, Mönster, Planerade, Förstörelsen, Ansvarsfull, Kontroll, Världskriget, Världskrig, Det, Kriget, Missbrukas, Förövare, Tvingade, Massmord, Krigstid, Moralisk, Interneringsläger, Japanska, Amerikaner, Japansk, Fånge, Perspektiv, Fientliga, Utlänningar, Civil, Bombardemang, Spara, Dina, Egna, Spärreld, Ballonger, Revisionistisk, Nyhetsmedia, Utbildning, Obotlig, Sjukdom, Tillsyn, Fascistiska, Roligt, Marx, Maoismen, Bate, Växla, Leder, Mig, Undertexten, Planeringen, Anstiftan, Komfortzon, Tillverkade, Tomt, Navigering, Själv, Hemliga, Handlingar, Grunda, Väntar, Bilen, Täppt, Personen, Svartsjuk, Värld, Societeter, Mode, Fyllda, Cirklar, Otrygghet, älskar, Orsak, Verkan, Detta, Självtvivel, Vinner-win, Svartsjuka, Manipulera, Vinna, Matchen, Dålig, Hållning, Paranoida, Hets, Sovjetiska, Tyskland, Dold, Förhör, Definitiva, Svar, Intervju, Upptäckt, Bryta, In, Ballistiska, Missiler, Immateriella, Rättigheter, Impulsivitet, Störning, Bayersk, Fästning, Ockuperade, Alpin, Skans, Nazistisk, Underjordiska, Heliga, Graal, Vit, Ligga, Bergstopp, Bostad, Berghof, Underjordiskt, Skyddsrum, Myter, Södra, Bayerska, Stammar, Hoppas, Evig, Vår, Söka, Korståg, Begravning, Sorg, Fjärrövervakning, Kikare, Optik, Släktträffar, Bil, Likvagn, Förare, Vattentäta, Skor, Paraply, Grav, Staty, Respekt, Reaktioner, Säkerhet, Skrämma, Begravnings, Ritualer, Lydnad, Förståelse, Senator, Wiesenthal, Hjälpa, Andra, Assistans, Gripande, Verklighet, Subjektiva, Prioritet, Station, Förväntan, Nedläggning, Uppdrag, Komplett, övergiven, Hopp, Servicepersonal, Bra, Boende, Svågerpolitik, Som, Gynnar, Lag, Skolutbildning, ömsesidig, Samarbete, Mellan, Organ


Brottstycke Jord – Ett episkt äventyr i missförstånd, utforskar denna serie av psykologiska noveller, de finare innebörden av meningslösa betydelser förbises genom att förstå sig själv.
 
Kalla Koncept: Är Lätt Att Göra
 
Tyvärr, bland de uppgifter som vi Göra så mycket i antal i, kan tänka inte räknas. Men om vår historia uppvisar något mer än vår brutto kapacitet för våld och bedrägeri, och är det säkert att vi kan göra mer tillsammans än någonsin isär. Antalet uppgifter en grupp kan utmärka bortom individen är oräkneliga: Tillsammans kan vi jagar större och få mer, färdas längre för billigare, gräva snabbare och djupare, klättra högre för längre, mer bara gör oss starkare, men ingen kropp eller grupp som någonsin monterats har tänkt mer fritt genom att öka dess nummer.
 
Och, Enkel English Edition: Sad, around those work that we do so great in number in, think can-not be count. Yet if our history show any-thing more than our gross size for anger, and trick of, it is certain that we can do more united than ever away. The number of work a group can do after the person is many: United we hunt great and collect more, move far for cheap, dig fast and deep, climb high for more; more only make us strong, though no body or group ever make has think more free by more it number.
 
Och, English Edition: Sadly, among those tasks which we excel so greatly in numbers in, thinking cannot be counted. Yet if our history exhibits anything more than our gross capacity for violence, and deception thereof, it is surely that we can do more together than ever apart. The number of tasks a group can excel beyond the individual is countless: Together we hunt greater and gather more, travel farther for cheaper, dig faster and deeper, climb higher for longer; more only makes us stronger, though no body or group ever assembled has thought more freely by increasing its number.
 
 
Brottstycke Jord Nyckelord: svenska upplagan, svenska bok, svenska ebok, svenska e-bok, svenska elektronisk bok, svenska siffer- bok, grupptänkande, våld bedrägeri, jägare samla, snabbt gräva djupare, klättra högre, ocker stagnera, ära byggnad, vägledande majoriteter, intellektuell tyranni, trotsar fascismen, nordsjön europa, ubåt thermopylae, axel handelsfartyg, marin bekämpa, marina observationer, tidningar historiska, avslappnad stöld, över sovande, koncentrationsläger, ingen medkänsla, armeniska folkmordet, den stora brottsligheten, terror-svält i ukraina, stalins holodomor, spela spel, starkt ljus sanning, armenian förintelsen, armeniska massakrerna, krigsförbrytelse folkmord, sinne, hungersnöd folkmord ukraina, irish potatis svält, svält i ukraina, stor hungersnöd irland, räknare intelligens observationen, ukraina svält-folkmord, potatis svält irland, armeniska folkmordet, krig ansvar, tro är val, martyrer mord, förlust förmåner, misslyckande och seger, död triumf, konsten att berättande, faller på svärd, martyrer berättelse, framtida offer, ädla förverkligande, legenden om martyrskap, mobbning fakta, fakta eller fiktion, smygande fientlig, striderna mobbare, trycka sanning, historia ligger, acceptera misslyckande, bygger på fel, underlåtenhet att tänka, berättande ligger, beklagar och nytta, döda döda döda, mord för vinst, offra av legender, hjältedyrkan, integritet döda, förbjudna tankar, outtalade tankar, förhärligande av martyrskap, utan val liv, hantering besvikelse, mästare och skyddsling, informationsflöde, underleverantörer problem, c.i.a. ubåtar, hemligt cia finansiering, hårt arbete, c.i.a. till o.s.s., alltför många frågor, självbevarelsedrift, mekanik stillhet, slut på krig, maskiner för krig, praktiska krig, ekonomisk krig, utrustade kämpar enheter, krig sociala-engineering, överlevnad dummaste, socialt krig jämvikt, snabb flykt, resa tanke, välbekanta mönster, planerade förstörelsen, ansvarsfull kontroll, förintelsen ansvar, världskriget, världskrig folkmord, det stora kriget, missbrukas och förövare, mobbning, tvingade svält, folkmord massmord, krigstid moralisk, interneringsläger japanska amerikaner, japansk interneringsläger, fånge perspektiv, fientliga utlänningar, civil bombardemang, spara dina egna, spärreld ballonger, revisionistisk historia, nyhetsmedia utbildning, obotlig sjukdom, perspektiv tillsyn, fascistiska roligt, marx maoismen, bate och växla, leder mig på, undertexten i planeringen, kriget anstiftan, komfortzon, tillverkade krig, berättelse, tomt navigering, tänka själv, hemliga handlingar, grunda tankar, väntar i bilen, täppt personen, svartsjuk värld, societeter mode, fyllda cirklar, svartsjuk otrygghet, älskar spel, orsak och verkan, spela detta spel, självtvivel otrygghet, vinner-win, svartsjuka manipulera, vinna matchen, dålig hållning, paranoida hets, sovjetiska tyskland, dold intelligens, krig förhör, definitiva svar, intervju upptäckt, stöld bryta in, ballistiska missiler, immateriella rättigheter, impulsivitet störning, bayersk fästning, ockuperade tyskland, alpin skans, nazistisk underjordiska, den heliga graal, vit ligga, bergstopp bostad, berghof, underjordiskt skyddsrum, alpin fästning, bayersk skans, krig myter, stor södra fästning, bayerska stammar, hoppas evig vår, söka korståg, begravning sorg, fjärrövervakning, kikare optik, släktträffar, bil likvagn, förare personen, vattentäta skor paraply, grav staty, respekt reaktioner, säkerhet skrämma, begravnings ritualer, lydnad förståelse, senator wiesenthal, hjälpa andra, sorg assistans, gripande verklighet, subjektiva prioritet, station förväntan, nedläggning, uppdrag komplett, övergiven hopp, servicepersonal, bra boende, svågerpolitik som gynnar, lag skolutbildning, ömsesidig nytta, samarbete mellan organ


Submitted:Dec 24, 2012    Reads: 5    Comments: 0    Likes: 0   


Krediter

Jorden Foto med tillstånd av N.A.S.A..

Översättning av Trala Inc..

En Springa Naken Produktion

Andra Utgåva - Andra Utskrift

003-2.2-3svshm - 2012-04-02

Brottstycke Jord

Upphovsrätt © 2007-2012 av Robert Skyler

Alla Rättigheter Reserverade

Gjort i Amerika

Berätta för världen vad man ska tänka. Göra eller bryta den här boken med en recension eller betyg på sin sida för köp.

Alla tecken som förekommer i detta arbete är fiktiva. Eventuella likheter med verkliga personer, levande eller död, är en ren slump.

Brottstycke Jord

Konception

003 Episod

Kalla Koncept

"Är Lätt Att Göra"

Svenska Upplagan

Sammanfattning

Ett episkt äventyr i missförstånd, utforskar denna serie av psykologiska noveller, de finare innebörden av meningslösa betydelser förbises genom att förstå sig själv.

~~~

Utöver detta tråkig stad, i en vanlig byggnad, på en enda fil med ett nytt suddgummi, där står en obetydlig bokstav mellan ett kort ögonblick av fred och frihet bara krig kan ge, går denna skrivelse och med denna suddgummi allt börjar igen.

Inför den sista folkmordet och morgonen av nästa, agenter allierade makten, motiverar deras sanning börjar ett korståg bortom vilken låg en målmedveten krig. Att de kunde, att de skulle, då borde de inte lämnar en frågar varför.

Förord

Tyvärr, bland de uppgifter som vi Göra så mycket i antal i, kan tänka inte räknas. Men om vår historia uppvisar något mer än vår brutto kapacitet för våld och bedrägeri, och är det säkert att vi kan göra mer tillsammans än någonsin isär. Antalet uppgifter en grupp kan utmärka bortom individen är oräkneliga: Tillsammans kan vi jagar större och få mer, färdas längre för billigare, gräva snabbare och djupare, klättra högre för längre, mer bara gör oss starkare, men ingen kropp eller grupp som någonsin monterats har tänkt mer fritt genom att öka dess nummer.

Var vi än har kommit samman i jakten på denna uppgift: endast dekadens, korruption, ocker, stagnera och underkuvande uppstå. Bland ett folk som kan helhjärtat vara övertygad om att dra en sten till toppen av ett berg, hittar du inte en ostyrd majoritet som håller med vad som bör göras med den när den är där. För när tänker blir det välbekanta fysiska gruppering av vi, följt intellektuella tyranni en mig. För var du var felbara, svag och osäker, de som är bundna är onekligen rena, för de kan inte vara fel om de alla är överens, och de kommer alla överens om de kommer alla bara tänker som jag.

Så de kommer att förenas, men när de måste falla det blir denna Brottstycke Jord, trotsar dem alla.

Kapitel 1

Titta

- Nordsjön, Europa, 3 Oktober, 1945 -

"Kanske de bara inte vill få det för blött."

"Nej, jag menar om Thermopyle är en ny ubåt, varför är vi inte ute trafikerar haven-"

"Och vad Jameson, sjunkande fartyg Axel handelsfartyg? Vinna kriget för kung och fosterland? Det är över kompis, du fick här-"

"God morgon, grabbar. Något att rapportera?"

"Inga nya kontakter, sir!"

"Tona ner ett hack, Clarry. Ännu inte fått mitt te"

"Och loggen," han presenterade tyst en lika tom papper.

"Man skulle kunna tro," svarade jag, "något mer intressant än ingenting skulle vara att gå på här."

"Jag skulle vara ensam om jag gjorde det, sir."

Slut på prov. Köp programmet nu för att läsa mer direkt.

http://www.robertskyler.com/fe/in/index-sv.html

Kapitel 2

Inköp

Kapitel 3

Inköp

Kapitel 4

Inköp

Honor

Earth photo help of N.A.S.A..

Explain by Trala Inc..

A Run Naked Make

Second Change - Second Print

003-2.2-3svshm - 2012-04-02

Part of Earth

Copyright © 2007-2012 by Robert Skyler - Do Not Copy

All Rights Keep

Made in America

Tell the world what to think. Make or break this book with a look or rate on it page of buy.

All person be in this work are story. Any look to real person, live or dead, is simple chance.

Part of Earth

Dream

Piece 003

Cold Idea

"Is Easy To Do"

Simple English Change

Record

A big event in not know, this group of mind short story, find the fine know of the empty know forget by know it.

~~~

After this slow city, inside a plain building, on a only file under a new remove, where stand an not important letter between a small time of agree and the freedom only war can bring, go that letter, and with this remove it all begin again.

On the night of the last many die and the morning of the next, agent of friend power, defend their truth begin a path after that lay a plan war. That they could, that they would, then they should go no one ask why.

First - Simple English

Sad, around those work that we do so great in number in, think can-not be count. Yet if our history show any-thing more than our gross size for anger, and trick of, it is certain that we can do more united than ever away. The number of work a group can do after the person is many: United we hunt great and collect more, move far for cheap, dig fast and deep, climb high for more; more only make us strong, though no body or group ever make has think more free by more it number.

Where we have come united in follow of this work: only rich, bad, use, settle and slave next. Around a people who can whole-heart be made to pull any stone to the top of any hill, you will not find an not leader many who will agree with what should be done with it once it is there. Because when think, the common real group of we, become the follow think rule of a me. For where you were open, weak and not sure, they that are tied are not deny simple, for they can not be wrong if they all agree, and they will all agree if they will all just think like me.

So they will join, but once they must fall it will be this Part of Earth, stop them all.

Part 1

Look

- The North Sea, Europe, October 3, 1945 -

"Maybe, they just did not want to get it too wet."

"No, I mean if the Thermopylae is a new submarine, why are not we out there cut the ocean-"

"And what Jameson, sink Axis work ship? Win the war for King and Land? It over friend, you got here-"

"Good Morning, People. Any-thing to report?"

"No new meet, Sir!"

"Sound it down a little, Clarry; not yet had my tea."

"And the report," he quiet here an level empty sheet of paper.

"You'd think," I said, "some-thing more concern than nothing would be go on here."

"I would be alone if I did, Sir."

End of piece. Buy now to read more now.

http://www.robertskyler.com/fe/in/index-se.html

Part 2

Buy

Part 3

Buy

Part 4

Buy

Credits

Earth photo courtesy of N.A.S.A..

A Running Naked Production

Second Edition - Second Printing

003-2.2-3svshm - 2012-04-02

Fragment Earth

Copyright © 2007-2012 by Robert Skyler

All Rights Reserved

Made in America

Tell the world what to think. Make or break this book with a review or rating on its page of purchase.

All characters appearing in this work are fictitious. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental.

Fragment Earth

Conception

Episode 003

Cold Concept

"Is Easy To Do"

English Edition

Summary

An epic adventure into misunderstanding, this series of psychological short stories, explores the finer meaning of the meaningless meanings overlooked by understanding itself.

~~~

Beyond this boring town, inside a plain building, on a single file under a new eraser, where stands an insignificant letter between a brief moment of peace and the freedom only war can bring, goes that letter, and with this eraser it all begins again.

On the eve of the last genocide and the morning of the next, agents of allied power, justifying their truth begin a crusade beyond which lay a purposeful war. That they could, that they would, then they should leaving no one asking why.

Preface - English

0

| Email this story Email this Short story | Add to reading listReviews

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.