Welcome Visitor: Login to the siteJoin the site

Fragmante Late - 003s - Fwad Konsep (Haitian Creole Edition)

Short story By: FragmentEarth
War and military


Tags: Kreyòl, Ayisyen, Edisyon, Liv, E-liv, Elektwonik, Dijital, Gwoup, Panse, Desepsyon, Vyolans, Chasè, Ranmase, Vit, Fouye, Fon, Monte, Pi, Wo, Enterè, Kroupir, Bilding, Moniman, Ap, Gide, Majorite, Entelektyèl, Tirani, Defye, Fachis, Nò, Lanmè, Ewòp, Soumaren, Thermopylae, Aks, Komèsan, Veso, Baz, Naval, Konba, Obsèvasyon, Jounal, Istorik, Aksidantèl, Vòl, Sou, Dòmi, Konsantrasyon, Kan, Gen, Okenn, Konpasyon, Armenian, Jenosid, Krim, Nan, Gwo, Laterè-grangou, Ikrèn, Holodomor, Stalin, Jwe, Jwèt, Klere, Limyè, Verite, Boule, Nèt, Masak, Lagè, Lide, Pwòp, Grangou-jenosid, Irish, Pòmdetè, Grangou, Ireland, Kontwa, Entèlijans, Responsabilite, Kwayans, Se, Chwa, Touye, Moun, Mati, Pèt, Benefis, Echèk, Ak, Viktwa, Triyonf, Lanmò, Atizay, Istwa, Rakonte, Tonbe, Nepe, Lejand, Lavni, Sèvis, Ofrann, Nòb, Fruits, A, Entimidasyon, Enfòmasyon, Yo, Reyalite, Oswa, Fiksyon, Tronpeur, Ostil, Batay, Brut, Pouse, Kouche, Aksepte, Bati, Istwa-di, Manti, Regrèt, Benefisye, Mouri, Pwofi, Adore, Ewo, Entegrite, Entèdi, Pa, Pale, Glorified, Lavi, Jesyon, Konseye, Anba, Pwotèksyon, Koule, Pwoblèm, Tretans, C.i.a., Soumarin, Sekrè, Cia, Finansman, Okipe, Travay, O.s.s., Twò, Anpil, Kesyon, Tèt, Ou-prezèvasyon, Mekanik, Trankilite, Mete, Machin, Pratik, ékonomi, Ekipe, Inite, Sosyal-enjenyè, Siviv, Bèbè, Sosyal, Ekilib, Rapid, Chape, Vwayaj, Modèl, Abitye, Planifye, Destriksyon, Responsab, Kontwòl, Responsablite, Mond, Youn, Viktim, Fòse, Mas-touye, Moral, Ntènman, Japonè, Ameriken, Entènman, Japanese, Pèspektiv, Prizonye, Lènmi, Etranje, Sivil, Bonbadman, Ekonomize, Ou, Baraj, Balon, Revizyonis, Nouvèl, Medya, Edikasyon, Iremedyabl, Maladi, Sipèvizyon, Imè, Maksis, Maoism, Diminue, Chanje, Ki, Mennen, 'sou, Planifikasyon, Enpilsyon, Konfò, Zòn, Manifaktire, Navigasyon, Trase, Pou, Aksyon, Trankil, Tann, Chèf, Kanbiz, Bouche, Fè, Jalouzi, Mòd, Sèk, Fèmen, Ensekirite, Renmen, Kòz, Efè, Sa, Tèt-dout, Genyen-genyen, Manipilasyon, Genyen, La, Move, Pwèstans, Paranoya, Sovyetik, Almay, Entèwogasyon, Polis, Repons, Definitif, Dekouvèt, Entèvyou, Kraze, Antre, Balistik, Misil, Pwopriyete, Twoub, Enpetuozite, Bayview, Fò, Alpine, Rdout, Nazi, Tè, Bondye, Blan, Pwopagann, Rezidans, Mouententop, Berghof, Abri, Mit, Sid, Branch, Fanmi, Espere, Prentan, Kwazad, Demand, Fineray, Dèy, Byen, Lwen, Siveyans, Longvi, Ptik, Reunyon, Korbiyar, Chofè, Enpèmeyab, Soulye, Parapli, Tonm, Estati, Respè, Reyaksyon, Sekirite, Mortuèr, Rityèl, Konpreyansyon, Obeyisans, Senatè, Wiesenthal, Ede, Lòt, Asistans, Atiran, Subjectif, Priyorite, Estasyon, Abandon, Misyon, Konplè, Melancholie, Espwa, Pèsonèl, Bon, Viv, Favorisant, Lalwa, Lekòl, Mityèl, Entè-ajans, Koperasyon, Konspirasyon, Teletip, Kominikasyon, Nimewo, Telefòn, Operasyon, Zafè, Ewopeyen, Prezidan, Hoover, German, Afiche, E, Soufrans, Depresyon, Herbert, Separe, Lyezon, Inosan


Fragmante Latè – Yon avanti sezon nan mal konprann, sa a seri de istwa sikolojik kout, eksplore siyifikasyon yon sibtilite nan sans yo san sans neglije pa konprann tèt li.
 
Fwad Konsèp: Se Fasil Fè
 
Malerezman, nan mitan moun travay ki nou briye konsa anpil nan nimewo nan, panse pa ka konte. Men, si listwa nou montre anyen pi plis pase kapasite brit nou an pou vyolans, ak desepsyon ladan l ', li se siman ke nou ka fè plis pase tout tan yo ansanm apa. Nimewo a nan travay yon gwoup kapab briye pi lwen pase moun nan se inonbrabl: Ansanm, nou lachas pi gwo ak ranmase plis, vwayaje pi lwen pou pi bon mache, fouye pi vit ak pi fon, monte pi wo pou pi lontan; plis sèlman fè nou vin pi fò, menm si pa gen okenn kò oswa gwoup janm reyini te panse plis libreman a lè yo ogmante kantite li yo.
 
Ak, Senp English Edition: Sad, around those work that we do so great in number in, think can-not be count. Yet if our history show any-thing more than our gross size for anger, and trick of, it is certain that we can do more united than ever away. The number of work a group can do after the person is many: United we hunt great and collect more, move far for cheap, dig fast and deep, climb high for more; more only make us strong, though no body or group ever make has think more free by more it number.
 
Ak, English Edition: Sadly, among those tasks which we excel so greatly in numbers in, thinking cannot be counted. Yet if our history exhibits anything more than our gross capacity for violence, and deception thereof, it is surely that we can do more together than ever apart. The number of tasks a group can excel beyond the individual is countless: Together we hunt greater and gather more, travel farther for cheaper, dig faster and deeper, climb higher for longer; more only makes us stronger, though no body or group ever assembled has thought more freely by increasing its number.
 
 
Fragmante Latè Mo Kle: kreyòl ayisyen edisyon, kreyòl ayisyen liv, kreyòl ayisyen e-liv, kreyòl ayisyen e-liv, kreyòl ayisyen elektwonik liv, kreyòl ayisyen liv dijital, gwoup panse, desepsyon vyolans, chasè ranmase, vit fouye fon, monte pi wo, enterè kroupir, bilding moniman, ap gide majorite, entelektyèl tirani, defye fachis, nò lanmè ewòp, soumaren thermopylae, aks komèsan veso, baz naval konba, obsèvasyon naval, jounal istorik, aksidantèl vòl, sou dòmi, konsantrasyon kan, gen okenn konpasyon, armenian jenosid, krim nan gwo, laterè-grangou nan ikrèn, holodomor stalin, jwe jwèt, klere limyè verite, armenian boule nèt, masak armenian, lagè krim jenosid, lide pwòp, grangou-jenosid nan ikrèn, irish pòmdetè grangou, grangou nan ikrèn, gwo grangou ireland, kontwa entèlijans obsèvasyon, ikrèn grangou-jenosid, pòmdetè grangou ireland, armenian jenosid, responsabilite lagè, kwayans se chwa, touye moun mati, pèt benefis, echèk ak viktwa, triyonf lanmò, atizay istwa rakonte, tonbe sou nepe, lejand mati, lavni sèvis ofrann, nòb fruits, lejand mati a, entimidasyon enfòmasyon yo, reyalite oswa fiksyon, tronpeur ostil, batay brut, pouse verite, istwa kouche, aksepte echèk, bati sou echèk, echèk yo panse, istwa-di manti, regrèt ak benefisye, mouri mouri mouri, touye moun pwofi, touye lejand, adore ewo, entegrite moun mouri, entèdi panse, panse pa pale, glorified mati a, okenn chwa lavi, desepsyon jesyon, konseye anba pwotèksyon, koule nan enfòmasyon, pwoblèm tretans, c.i.a. soumarin, sekrè cia finansman, okipe travay, c.i.a. o.s.s., twò anpil kesyon, pwòp tèt ou-prezèvasyon, mekanik nan trankilite, mete lagè, machin nan lagè, pratik lagè, ékonomi lagè, ekipe batay inite, lagè sosyal-enjenyè, siviv nan bèbè, sosyal lagè ekilib, rapid chape, vwayaj nan panse, modèl abitye, planifye destriksyon, responsab kontwòl, responsablite boule nèt, mond lagè youn, mond lagè jenosid, lagè a gwo, viktim moun, entimidasyon, fòse grangou, jenosid mas-touye moun, lagè a moral, ntènman japonè ameriken, kan entènman japanese, pèspektiv prizonye, lènmi etranje, sivil bonbadman, ekonomize pwòp ou, baraj balon, revizyonis istwa, nouvèl medya edikasyon, iremedyabl maladi, pèspektiv sipèvizyon, fachis imè, maksis maoism, diminue ak chanje, ki mennen 'sou, sekrè nan planifikasyon, lagè enpilsyon, konfò zòn, lagè manifaktire, rakonte istwa, navigasyon trase, panse pou tèt, aksyon trankil, panse fon, tann machin, chèf kanbiz bouche, fè jalouzi mond, moun mòd, sèk fèmen, fè jalouzi ensekirite, renmen jwèt, kòz ak efè, jwe jwèt sa, tèt-dout ensekirite, genyen-genyen, manipilasyon jalouzi, genyen jwèt la, move pwèstans, paranoya pouse, sovyetik almay, trankil entèlijans, entèwogasyon polis lagè, repons definitif, dekouvèt entèvyou, kraze antre, balistik misil, pwopriyete entelektyèl, twoub enpetuozite, bayview fò, okipe almay, alpine rdout, nazi anba tè, bondye, blan pwopagann, rezidans mouententop, berghof la, anba tè abri, alpine fò, bayview rdout, lagè mit, gwo fò sid, bayview branch fanmi, espere prentan, kwazad demand, fineray dèy, byen lwen siveyans, longvi ptik, fanmi reunyon, machin korbiyar, chofè chèf kanbiz, enpèmeyab soulye parapli, tonm estati, respè reyaksyon, paranoya sekirite, mortuèr rityèl, konpreyansyon obeyisans, senatè wiesenthal, ede lòt moun, asistans dèy, atiran reyalite, subjectif priyorite, tann nan estasyon, abandon, misyon konplè, melancholie espwa, sèvis pèsonèl, bon ap viv, gwoup favorisant, lalwa lekòl edikasyon, mityèl benefis, entè-ajans koperasyon, konspirasyon trankil, teletip kominikasyon, nimewo telefòn, moral operasyon, viktwa nan ewòp, zafè ewopeyen yo, lagè almay, prezidan hoover vwayaj, almay grangou, german jenosid, afiche boule nèt, lanmò e soufrans, gwo depresyon, herbert hoover, separe lyezon, inosan


Submitted:Dec 24, 2012    Reads: 2    Comments: 0    Likes: 0   


Kredi

Latè photo koutwazi nan N.A.S.A..

Tradiksyon pa Trala Inc..

Yon Kouri Toutouni Pwodiksyon

Dezyèm Edisyon - Dezyèm Enprime

003-2.2-3htshm - 2012-04-02

Fragmante Latè

Copyright © 2007-2012 pa Robert Skyler

Tout Dwa Rezève

Te fè nan Amerik

Di mond lan ki sa yo panse. Fè oswa kraze liv sa a avèk yon revizyon oswa Nòt nan paj li yo nan achte.

Tout pèsonaj parèt nan travay sa a se FIKTIF. Nenpòt ki resanble ak moun reyèl, viv oswa ki mouri, se piman azar.

Fragmante Latè

Konsepsyon An

Istwa 003

Fwad Konsèp

"Se Fasil Fè"

Kreyòl Ayisyen Edisyon

Rezime

Yon avanti sezon nan mal konprann, sa a seri de istwa sikolojik kout, eksplore siyifikasyon yon sibtilite nan sans yo san sans neglije pa konprann tèt li.

~~~

Apre lavil sa a raz, andedan yon bilding plenn yo, sou yon dosye sèl anba yon gonm nouvo, kote vle di yon lèt ensiyifyan ant yon moman byen kout nan lapè ak libète a sèlman lagè ka pote, ale lèt sa a, ansanm ak sa a efase tout bagay sa yo kòmanse ankò.

Sou Ev nan jenosid an dènye e denmen maten, an ajan kap vini yo, ki gen pouvwa alye, jistifye verite yo kòmanse yon kwazad pi lwen pase ki padèyè yon lagè detèmine. Yo ke yo te kapab, yo ke yo ta, lè sa a yo ta dwe kite pesonn pa mande poukisa.

Prefas

Malerezman, nan mitan moun travay ki nou briye konsa anpil nan nimewo nan, panse pa ka konte. Men, si listwa nou montre anyen pi plis pase kapasite brit nou an pou vyolans, ak desepsyon ladan l ', li se siman ke nou ka fè plis pase tout tan yo ansanm apa. Nimewo a nan travay yon gwoup kapab briye pi lwen pase moun nan se inonbrabl: Ansanm, nou lachas pi gwo ak ranmase plis, vwayaje pi lwen pou pi bon mache, fouye pi vit ak pi fon, monte pi wo pou pi lontan; plis sèlman fè nou vin pi fò, menm si pa gen okenn kò oswa gwoup janm reyini te panse plis libreman a lè yo ogmante kantite li yo.

Kèlkeswa kote nou te reyini ansanm nan pouswit sa a Objektif Travay la: sèlman dekadans, koripsyon, enterè, kroupir ak soumission krindr. Nan mitan yon pèp ki moun ki ka ak tout kè yo konvenk trennen nenpòt wòch nan tèt la nan nenpòt ki ti mòn, ou pa pral jwenn yon majorite pa gide ki moun ki va dakò avèk sa yo ta dwe fè avèk li yon fwa li se la. Paske lè panse, gwoupman yon abitye fizik nan nou, vin tirani nan swiv entelektyèl nan yon m '. Paske, kote ou te fayibl, fèb epi fin yo, yo ke yo mare l 'yo se definitivman pi bon kalite, pou yo pa ka dwe mal yo si yo tout dakò, e yo pral tout dakò, si yo pral tout jis panse tankou m'.

Se konsa, yo pral ini, men yon fwa yo dwe tonbe li ap sa a Fragmante Latè, defye yo tout.

Chapit 1

Gade

- Lanmè Nò A, Ewòp, 3 Oktòb 1945 -

"Petèt yo, yo jis pa t 'vle jwenn li twò mouye."

"Non, mwen vle di si Thermopylae la se yon soumaren nouvo, poukisa yo pa nou yo deyò navigan oseyan yo-"

"Ak sa ki Jameson, l ap desann veso komèsan Aks? Genyen lagè a pou wa ak peyi? Li nan plis pase akouple, ou te resevwa isit la-"

"Bon Maten, garçons. Anyen fè rapò?"

"Non kontak nouvo, Mèt!"

"Son li desann yon Ti kras, Clarry. Pa ankò te gen te mwen an"

"Epi louvri sesyon yon," li te yon silans prezante yon fèy papye vid egalman papye.

"Ou ta panse," Mwen reponn, "yon bagay plis enteresan pase pa gen anyen ta dwe ale sou isit la."

"Mwen ta rete pou kont li si mwen te fè, Mèt."

Fen nan egzanp lan. Achte kounye a li plis imedyatman.

http://www.robertskyler.com/fe/in/index-ht.html

Chapit 2

Achte

Chapit 3

Achte

Chapit 4

Achte

Honor

Earth photo help of N.A.S.A..

Explain by Trala Inc..

A Run Naked Make

Second Change - Second Print

003-2.2-3htshm - 2012-04-02

Part of Earth

Copyright © 2007-2012 by Robert Skyler - Do Not Copy

All Rights Keep

Made in America

Tell the world what to think. Make or break this book with a look or rate on it page of buy.

All person be in this work are story. Any look to real person, live or dead, is simple chance.

Part of Earth

Dream

Piece 003

Cold Idea

"Is Easy To Do"

Simple English Change

Record

A big event in not know, this group of mind short story, find the fine know of the empty know forget by know it.

~~~

After this slow city, inside a plain building, on a only file under a new remove, where stand an not important letter between a small time of agree and the freedom only war can bring, go that letter, and with this remove it all begin again.

On the night of the last many die and the morning of the next, agent of friend power, defend their truth begin a path after that lay a plan war. That they could, that they would, then they should go no one ask why.

First - Simple English

Sad, around those work that we do so great in number in, think can-not be count. Yet if our history show any-thing more than our gross size for anger, and trick of, it is certain that we can do more united than ever away. The number of work a group can do after the person is many: United we hunt great and collect more, move far for cheap, dig fast and deep, climb high for more; more only make us strong, though no body or group ever make has think more free by more it number.

Where we have come united in follow of this work: only rich, bad, use, settle and slave next. Around a people who can whole-heart be made to pull any stone to the top of any hill, you will not find an not leader many who will agree with what should be done with it once it is there. Because when think, the common real group of we, become the follow think rule of a me. For where you were open, weak and not sure, they that are tied are not deny simple, for they can not be wrong if they all agree, and they will all agree if they will all just think like me.

So they will join, but once they must fall it will be this Part of Earth, stop them all.

Part 1

Look

- The North Sea, Europe, October 3, 1945 -

"Maybe, they just did not want to get it too wet."

"No, I mean if the Thermopylae is a new submarine, why are not we out there cut the ocean-"

"And what Jameson, sink Axis work ship? Win the war for King and Land? It over friend, you got here-"

"Good Morning, People. Any-thing to report?"

"No new meet, Sir!"

"Sound it down a little, Clarry; not yet had my tea."

"And the report," he quiet here an level empty sheet of paper.

"You'd think," I said, "some-thing more concern than nothing would be go on here."

"I would be alone if I did, Sir."

End of piece. Buy now to read more now.

http://www.robertskyler.com/fe/in/index-se.html

Part 2

Buy

Part 3

Buy

Part 4

Buy

Credits

Earth photo courtesy of N.A.S.A..

A Running Naked Production

Second Edition - Second Printing

003-2.2-3htshm - 2012-04-02

Fragment Earth

Copyright © 2007-2012 by Robert Skyler

All Rights Reserved

Made in America

Tell the world what to think. Make or break this book with a review or rating on its page of purchase.

All characters appearing in this work are fictitious. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental.

Fragment Earth

Conception

Episode 003

Cold Concept

"Is Easy To Do"

English Edition

Summary

An epic adventure into misunderstanding, this series of psychological short stories, explores the finer meaning of the meaningless meanings overlooked by understanding itself.

~~~

Beyond this boring town, inside a plain building, on a single file under a new eraser, where stands an insignificant letter between a brief moment of peace and the freedom only war can bring, goes that letter, and with this eraser it all begins again.

On the eve of the last genocide and the morning of the next, agents of allied power, justifying their truth begin a crusade beyond which lay a purposeful war. That they could, that they would, then they should leaving no one asking why.

Preface - English

0

| Email this story Email this Short story | Add to reading listReviews

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.