Welcome Visitor: Login to the siteJoin the site

Ulomek Svet - 003s - Studena Koncepce (Czech Edition)

Short story By: FragmentEarth
War and military


Tags: česky, Vydání, Kniha, E-kniha, Elektronické, Knihy, Digitální, Skupina, Si, Násilí, Podvod, Lovec, Shromažďovat, Rychle, Kopat, Hlouběji, Lezení, Vyšší, Lichva, Stagnace, Památkového, Objektu, Vodící, Většiny, Intelektuální, Tyranie, Vzpírat, Fašismus, Severní, Moře, Evropa, Ponorka, Thermopylae, Plavidla, Os, Obchodníci, Námořní, Boj, Pozorování, Noviny, Historické, Příležitostná, Krádež, Nad, Spí, Koncentrační, Tábory, žádný, Soucit, Arménská, Genocida, Velký, Zločin, Teror-hladomor, Na, Ukrajině, Stalinův, Holodomor, Hraní, Her, Jasné, Světlo, Pravda, Arménština, Mnohé, Umírají, Arménských, Masakrů, Válečný, Genocidy, Udělejte, Vlastní, Názor, Hladomor-genocida, Irský, Bramborový, Hladomor, Hladovění, Ukrajiny, Irsko, Proti, Inteligence, Ukrajina, Válka, Odpovědnosti, Víra, Je, Volba, Mučedníky, Vražda, Ztráta, Výhody, Selhání, A, Vítězství, Smrt, Triumf, Umění, Vyprávění, Příběhů, Připadající, Meč, Legenda, Budoucí, Oběť, Ušlechtilý, Uskutečnění, Mučednictví, šikany, Skutečnosti, Skutečnost, Nebo, Fikce, Záludné, Nepřátelské, Boje, Tyrani, Tlačí, Pravdu, Historie, Ležet, Přijímá, Návaznosti, Neschopnost, Uvažovat, Spočívá, Litovat, Využívat, Mrtvý, účelem, Dosažení, Obětovat, Pověstí, Hrdina, Uctívání, Integrita, Mrtvých, Zakázané, Myšlenky, Nevyřčené, Velebení, Bez, Výběru, život, řízení, Zklamání, Učitel, Chráněnec, Tok, Informací, Smluvním, Zajišťování, Problémy, C.i.a., Ponorky, Tajemství, Cia, Financování, Obsazeno, Práce, O.s.s., Příliš, Mnoho, Otázek, Sebezáchova, Mechanika, Ticha, Ukončení, Války, Stroje, Praktické, Ekonomické, Vybavené, Bojové, Jednotky, Sociální, Inženýrství, Přežití, Nejhloupější, Rovnováha, Rychlé, Uniknout, Cesta, Myšlení, Známé, Vzory, Plánované, Zničení, Odpovědné, Odpovědnost, První, Světová, Velká, Zneužívané, Násilníkem, šikanování, Nucené, Hromadné, Vraždy, Válečná, Morální, Internační, Američanů, Japonského, Japonské, Vězeň, Perspektiva, Nepřátelských, Cizinců, Civilní, Bombardování, Uložení, Příval, Balóny, Revizionista, ženy, Mediální, Výchova, Nevyléčitelné, Onemocnění, Dohled, Fašistická, Zábava, Marxismus, Maoism, Bate, Přepínat, Vedl, Mě, Podtext, V, Plánování, Podněcování, Komfortní, Zóna, Vyráběných, Parcela, Navigace, Pro, Sebe, Skryté, Akce, Mělké, čekání, Autě, Dusné, Lokajové, žárlivý, Svět, Prominent, Móda, Uzavřené, Kruhy, Nejistota, Láska, Hry, Příčina, Následek, Hrát, Tuto, Hru, Vlastní-pochybnost, Vyhrát-win, žárlivost, Manipulace, Ve, Hře, špatné, Držení, Těla, Paranoidní, Sovětský, Německo, Výslech, Definitivní, Odpovědi, Rozhovor, Objev, Lámání, Zadání, Balistické, Střely, Duševního, Vlastnictví, Impulzivnost, Porucha, Bavorské, Pevnosti, Obsazené, Vysokohorský, Tvrz, Nacistický, Podzemí, Svatý, Grál, Bílá, Horské-top, Bydliště, Berghof, Rekostrukce, Alpská, Pevnost, Bavorských, Válečné, Mýty, Jižní, Kmeny, Doufám, Věčného, Jara, Hledání, Křížová, Výprava, Pohřeb, Smuteční, Vzdálený, Dalekohledy, Optika, Rodinné, Srazy, Limuzína, Pohřební, Vůz, Ovladače, Vodotěsné, Boty, Deštník, Hrob, Socha, Respektovat, Reakce, Bezpečnostní, Vyděsit, Rituály, Poslušnost, Porozumění, Senátor, Wiesenthal, Pomáhat, Druhým, úmrtí, Pomoc, Uchopení, Realita, Subjektivní, Priorita, Stanice, Očekávání, Opuštění, Mise, Dokončena, Zoufalý, Naděje, Obslužný, Personál, Dobrý, Bydlení, Nepotismus


Úlomek Svet – Epické dobrodružství do nedorozumění, tato série psychologických povídek, zkoumá jemnější význam těchto nesmyslných významů přehlížené pochopení sama.
 
Studená Koncepce: Je Snadné Dělat
 
Je smutné, že mezi ty úkoly, které jsme vynikají tak výrazně v číslech, můžete myšlení nepočítají. Přesto, pokud naše historie vykazuje nic víc, než naší hrubé kapacity pro násilí, a klamu této smlouvy, je jistě, že můžeme společně udělat více, než kdy jindy od sebe. Počet úkolů skupiny mohou vyniknout nad jednotlivcem je nespočet: Společně jsme lovit větší a získat více, cestovat dál pro levnější, kopat rychleji a hlouběji, míří výš po delší dobu, více pouze posiluje nás, i když žádný subjekt nebo skupina někdy se shromáždil vymyslela volněji zvýšením jeho číslo.
 
A, Jednoduché English Edition: Sad, around those work that we do so great in number in, think can-not be count. Yet if our history show any-thing more than our gross size for anger, and trick of, it is certain that we can do more united than ever away. The number of work a group can do after the person is many: United we hunt great and collect more, move far for cheap, dig fast and deep, climb high for more; more only make us strong, though no body or group ever make has think more free by more it number.
 
A, English Edition: Sadly, among those tasks which we excel so greatly in numbers in, thinking cannot be counted. Yet if our history exhibits anything more than our gross capacity for violence, and deception thereof, it is surely that we can do more together than ever apart. The number of tasks a group can excel beyond the individual is countless: Together we hunt greater and gather more, travel farther for cheaper, dig faster and deeper, climb higher for longer; more only makes us stronger, though no body or group ever assembled has thought more freely by increasing its number.
 
 
Úlomek Svet Klíčová Slova: česky vydání, česky kniha, česky e-kniha, česky e-kniha, česky elektronické knihy, česky digitální knihy, skupina si, násilí podvod, lovec shromažďovat, rychle kopat hlouběji, lezení vyšší, lichva stagnace, památkového objektu, vodící většiny, intelektuální tyranie, vzpírat fašismus, severní moře evropa, ponorka thermopylae, plavidla os obchodníci, námořní boj, námořní pozorování, noviny historické, příležitostná krádež, nad spí, koncentrační tábory, žádný soucit, arménská genocida, velký zločin, teror-hladomor na ukrajině, stalinův holodomor, hraní her, jasné světlo pravda, arménština mnohé umírají, arménských masakrů, válečný zločin genocidy, udělejte vlastní názor, hladomor-genocida na ukrajině, irský bramborový hladomor, hladovění ukrajiny, velký hladomor irsko, proti inteligence pozorování, ukrajina hladomor-genocida, bramborový hladomor irsko, arménská genocida, válka odpovědnosti, víra je volba, mučedníky vražda, ztráta výhody, selhání a vítězství, smrt triumf, umění vyprávění příběhů, připadající na meč, mučedníky legenda, budoucí oběť, ušlechtilý uskutečnění, legenda mučednictví, šikany skutečnosti, skutečnost nebo fikce, záludné nepřátelské, boje tyrani, tlačí pravdu, historie ležet, přijímá selhání, návaznosti na selhání, neschopnost uvažovat, vyprávění spočívá, litovat a využívat, mrtvý mrtvý mrtvý, vražda účelem dosažení, obětovat pověstí, hrdina uctívání, integrita mrtvých, zakázané myšlenky, nevyřčené myšlenky, velebení mučednictví, bez výběru život, řízení zklamání, učitel a chráněnec, tok informací, smluvním zajišťování problémy, c.i.a. ponorky, tajemství cia financování, obsazeno práce, c.i.a. na o.s.s., příliš mnoho otázek, sebezáchova, mechanika ticha, ukončení války, stroje války, praktické válka, ekonomické války, vybavené bojové jednotky, válka sociální inženýrství, přežití nejhloupější, sociální válka rovnováha, rychlé uniknout, cesta myšlení, známé vzory, plánované zničení, odpovědné řízení, mnohé umírají odpovědnost, první světová válka, světová válka genocida, velká válka, zneužívané a násilníkem, šikanování, nucené hladovění, genocida hromadné vraždy, válečná morální, internační američanů japonského, japonské internační tábory, vězeň perspektiva, nepřátelských cizinců, civilní bombardování, uložení vlastní, příval balóny, revizionista historie, ženy mediální výchova, nevyléčitelné onemocnění, perspektiva dohled, fašistická zábava, marxismus maoism, bate a přepínat, vedl mě na, podtext v plánování, válka podněcování, komfortní zóna, vyráběných války, vyprávění, parcela navigace, myšlení pro sebe, skryté akce, mělké myšlenky, čekání v autě, dusné lokajové, žárlivý svět, prominent móda, uzavřené kruhy, žárlivý nejistota, láska hry, příčina a následek, hrát tuto hru, vlastní-pochybnost nejistota, vyhrát-win, žárlivost manipulace, vítězství ve hře, špatné držení těla, paranoidní podněcování, sovětský německo, skryté inteligence, válka výslech, definitivní odpovědi, rozhovor objev, krádež lámání zadání, balistické střely, duševního vlastnictví, impulzivnost porucha, bavorské pevnosti, obsazené německo, vysokohorský tvrz, nacistický podzemí, svatý grál, bílá ležet, horské-top bydliště, berghof, rekostrukce, alpská pevnost, bavorských tvrz, válečné mýty, velký jižní pevnost, bavorské kmeny, doufám věčného jara, hledání křížová výprava, pohřeb smuteční, vzdálený dohled, dalekohledy optika, rodinné srazy, limuzína pohřební vůz, ovladače lokajové, vodotěsné boty deštník, hrob socha, respektovat reakce, bezpečnostní vyděsit, pohřební rituály, poslušnost porozumění, senátor wiesenthal, pomáhat druhým, úmrtí pomoc, uchopení realita, subjektivní priorita, stanice očekávání, opuštění, mise dokončena, zoufalý naděje, obslužný personál, dobrý bydlení, nepotismus


Submitted:Dec 24, 2012    Reads: 1    Comments: 0    Likes: 0   


Úvěrů

Země fotografie s laskavým svolením N.A.S.A..

Překlad Trala Inc..

Běžící Nahý Výroba

Druhý Vydání - Druhý Tisk

003-2.2-3csshm - 2012-04-02

Úlomek Svet

Copyright © 2007-2012 podle Robert Skyler

Všechna Práva Vyhrazena

Vyrobený v Americe

Řekni světu, co si má myslet. Udělat nebo rozbít tuto knihu s recenzi nebo hodnocení na jeho straně nákupu.

Všechny znaky uvedené v této práci jsou fiktivní. Jakákoli podobnost se skutečnými osobami, žijící nebo mrtvý, je čistě náhodná.

Úlomek Svet

Početí

Epizoda 003

Studená Koncepce

"Je Snadné Dělat"

Česky Vydání

Shrnutí

Epické dobrodružství do nedorozumění, tato série psychologických povídek, zkoumá jemnější význam těchto nesmyslných významů přehlížené pochopení sama.

~~~

Kromě této nudné město, uvnitř obyčejného domu, na jednom souboru pod novým guma, kde stojí zanedbatelnou dopis mezi krátkou chvíli klidu a svobody jen válka může přinést, jde ten dopis, a s touto gumou to všechno začíná znovu.

V předvečer posledního genocidy a ráno příštích, zástupci moci spojenecké, které odůvodňují jejich pravda začít křížovou výpravu za který ležel cílevědomé válku. To, že by, že by se, pak by měli opouštět nikoho ptát proč.

Předmluva

Je smutné, že mezi ty úkoly, které jsme vynikají tak výrazně v číslech, můžete myšlení nepočítají. Přesto, pokud naše historie vykazuje nic víc, než naší hrubé kapacity pro násilí, a klamu této smlouvy, je jistě, že můžeme společně udělat více, než kdy jindy od sebe. Počet úkolů skupiny mohou vyniknout nad jednotlivcem je nespočet: Společně jsme lovit větší a získat více, cestovat dál pro levnější, kopat rychleji a hlouběji, míří výš po delší dobu, více pouze posiluje nás, i když žádný subjekt nebo skupina někdy se shromáždil vymyslela volněji zvýšením jeho číslo.

Kdekoliv jsme přišli společně v zájmu tohoto úkolu: pouze dekadence, korupce, lichva, stagnace a podřízení vyplývají. Mezi lidi, kteří mohou upřímně přesvědčit, aby přetáhněte jeho libovolnou kámen na vrcholu kopce jakékoliv, budete nenajdete neřízená většinu, kteří budou souhlasit s tím, co by mělo být provedeno s ním, jakmile je na tam. Protože, když přemýšlel, seznámit fyzickou seskupení my, se stává následovala intelektuální tyranie a mě. Neboť tam, kde jste byli omylní, slabé a nejisté, ale které jsou vázány jsou bezpochyby čisté, protože nemůže být špatné, když se všichni shodneme, a oni si všichni souhlasí, pokud budou všichni jen myslím, že jako já.

Takže oni si spojí, ale jakmile musí spadat, že to bude to Úlomek Svet, vzpírat se je všechny.

Kapitola 1

Sledovat

- Severní Moře, Evropa, 3. Října 1945 -

"Možná, že jen nechtěl, aby si na příliš mokrý."

"Ne, mám na mysli, pokud Thermopylae je nová ponorka, proč nejsme tam plavící se oceány,"

"A co Jameson, potopení plavidla Osa obchodníka? Vyhrát válku pro krále a vlast? Je to více než kamarád, máš tady-"

"Dobré ráno, mladíci. Něco hlásit?"

"Žádné nové kontakty, pane!"

"Tón ho zářezu, Clarry. Ještě neměl svůj čaj"

"A přihlásit," tiše představil stejně prázdný list papíru.

"Člověk by si myslel," odpověděl jsem, "něco zajímavějšího, než nic by se tady děje."

"Já bych se sám, když jsem to udělal, pane."

Konec vzorku. Nákup teď se dozvíte více okamžitě.

http://www.robertskyler.com/fe/in/index-cs.html

Kapitola 2

Nákup

Kapitola 3

Nákup

Kapitola 4

Nákup

Honor

Earth photo help of N.A.S.A..

Explain by Trala Inc..

A Run Naked Make

Second Change - Second Print

003-2.2-3csshm - 2012-04-02

Part of Earth

Copyright © 2007-2012 by Robert Skyler - Do Not Copy

All Rights Keep

Made in America

Tell the world what to think. Make or break this book with a look or rate on it page of buy.

All person be in this work are story. Any look to real person, live or dead, is simple chance.

Part of Earth

Dream

Piece 003

Cold Idea

"Is Easy To Do"

Simple English Change

Record

A big event in not know, this group of mind short story, find the fine know of the empty know forget by know it.

~~~

After this slow city, inside a plain building, on a only file under a new remove, where stand an not important letter between a small time of agree and the freedom only war can bring, go that letter, and with this remove it all begin again.

On the night of the last many die and the morning of the next, agent of friend power, defend their truth begin a path after that lay a plan war. That they could, that they would, then they should go no one ask why.

First - Simple English

Sad, around those work that we do so great in number in, think can-not be count. Yet if our history show any-thing more than our gross size for anger, and trick of, it is certain that we can do more united than ever away. The number of work a group can do after the person is many: United we hunt great and collect more, move far for cheap, dig fast and deep, climb high for more; more only make us strong, though no body or group ever make has think more free by more it number.

Where we have come united in follow of this work: only rich, bad, use, settle and slave next. Around a people who can whole-heart be made to pull any stone to the top of any hill, you will not find an not leader many who will agree with what should be done with it once it is there. Because when think, the common real group of we, become the follow think rule of a me. For where you were open, weak and not sure, they that are tied are not deny simple, for they can not be wrong if they all agree, and they will all agree if they will all just think like me.

So they will join, but once they must fall it will be this Part of Earth, stop them all.

Part 1

Look

- The North Sea, Europe, October 3, 1945 -

"Maybe, they just did not want to get it too wet."

"No, I mean if the Thermopylae is a new submarine, why are not we out there cut the ocean-"

"And what Jameson, sink Axis work ship? Win the war for King and Land? It over friend, you got here-"

"Good Morning, People. Any-thing to report?"

"No new meet, Sir!"

"Sound it down a little, Clarry; not yet had my tea."

"And the report," he quiet here an level empty sheet of paper.

"You'd think," I said, "some-thing more concern than nothing would be go on here."

"I would be alone if I did, Sir."

End of piece. Buy now to read more now.

http://www.robertskyler.com/fe/in/index-se.html

Part 2

Buy

Part 3

Buy

Part 4

Buy

Credits

Earth photo courtesy of N.A.S.A..

A Running Naked Production

Second Edition - Second Printing

003-2.2-3csshm - 2012-04-02

Fragment Earth

Copyright © 2007-2012 by Robert Skyler

All Rights Reserved

Made in America

Tell the world what to think. Make or break this book with a review or rating on its page of purchase.

All characters appearing in this work are fictitious. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental.

Fragment Earth

Conception

Episode 003

Cold Concept

"Is Easy To Do"

English Edition

Summary

An epic adventure into misunderstanding, this series of psychological short stories, explores the finer meaning of the meaningless meanings overlooked by understanding itself.

~~~

Beyond this boring town, inside a plain building, on a single file under a new eraser, where stands an insignificant letter between a brief moment of peace and the freedom only war can bring, goes that letter, and with this eraser it all begins again.

On the eve of the last genocide and the morning of the next, agents of allied power, justifying their truth begin a crusade beyond which lay a purposeful war. That they could, that they would, then they should leaving no one asking why.

0

| Email this story Email this Short story | Add to reading listReviews

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.