Welcome Visitor: Login to the siteJoin the site

Ulomek Zem - 003s - Studena Koncepcia (Slovak Edition)

Short story By: FragmentEarth
War and military


Tags: Slovenčina, Vydanie, Kniha, E-kniha, Elektronické, Knihy, Digitálne, Skupina, Si, Násilie, Podvod, Lovec, Zhromažďovať, Rýchlo, Kopať, Hlbšie, Lezenie, Vyššia, úžera, Stagnácie, Pamiatkového, Objektu, Vodiace, Väčšiny, Intelektuálnej, Tyranie, Vzpierať, Fašizmus, Severné, More, Európa, Ponorka, Thermopylae, Plavidlá, Os, Obchodníci, Námornej, Boj, Námorné, Pozorovanie, Noviny, Historické, Príležitostná, Krádež, Nad, Spí, Koncentračné, Tábory, žiadny, Súcit, Arménska, Genocída, Veľký, Zločin, Teror-hladomor, Na, Ukrajine, Stalinov, Holodomor, Hranie, Hier, Jasné, Svetlo, Pravda, Arménčina, Holokaust, Arménskych, Masakrov, Vojnový, Genocídy, Urobte, Vlastný, Názor, Hladomor-genocída, írsky, Zemiakový, Hladomor, Hladovanie, Ukrajiny, írsko, Proti, Inteligencia, Ukrajina, Vojna, Zodpovednosti, Viera, Je, Voľba, Mučeníkmi, Vražda, Strata, Výhody, Zlyhania, A, Víťazstvo, Smrť, Triumf, Umenie, Rozprávanie, Príbehov, Pripadajúca, Meč, Legenda, Budúcu, Obeť, Ušľachtilý, Uskutočnenie, Mučeníctvo, šikanovania, Skutočnosti, Skutočnosť, Alebo, Fikcia, Záludné, Nepriateľské, Boje, Tyrani, Tlačí, Pravdu, Histórie, Ležať, Prijíma, Zlyhanie, Nadväznosti, Neschopnosť, Uvažovať, Rozprávania, Spočíva, ľutovať, Využívať, Mŕtvy, účelom, Dosiahnutia, Obetovať, Povesťou, Hrdina, Uctievanie, Integrita, Mŕtvych, Zakázané, Myšlienky, Nevypovedané, Velebenie, Bez, Výberu, život, Riadenie, Sklamanie, Radca, Chránenec, Tok, Informácií, Zmluvnom, Zabezpečovaní, Problémy, C.i.a., Ponorky, Tajomstvo, Cia, Financovania, Obsadené, Práce, O.s.s., Príliš, Veľa, Otázok, Sebazáchova, Mechanika, Ticha, Ukončenie, Vojny, Stroje, Praktické, Ekonomickej, Vybavené, Bojové, Jednotky, Sociálne, Inžinierstvo, Prežitie, Najhlúpejší, Rovnováha, Rýchle, Uniknúť, Cesta, Myslenie, Známe, Vzory, Plánované, Zničenie, Zodpovedné, Zodpovednosť, Prvá, Svetová, Veľká, Zneužívané, Násilníkom, Nútené, Hladovania, Hromadnej, Vraždy, Vojnová, Morálne, Internačné, Američanov, Japonského, Japonské, Väzeň, Perspektíva, Nepriateľských, Cudzincov, Civilné, Bombardovanie, Uloženie, Vlastné, Paľba, Balóny, Revizionistov, ženy, Mediálna, Výchova, Nevyliečiteľné, Ochorenia, Dohľad, Fašistické, Zábava, Marxizmus, Maoisti, Bate, Prepínať, Viedol, Ma, Podtext, V, Plánovaní, Podnecovanie, Komfortná, Zóna, Vyrábaných, Zápletka, Navigácie, Myslenia, Pre, Seba, Skryté, Akcie, Plytké, čakanie, Aute, Dusnej, Lokaji, žiarlivý, Svet, človek, Vyššej, Spoločnosti, Uzavreté, Kruhy, Neistota, Láska, Hry, Príčina, Následok, Hrať, Túto, Hru, Samostatne-pochybnosť, Vyhrať-win, žiarlivosť, Manipulácia, Hre, Zlé, Držanie, Tela, Paranoidné, Sovietsky, Nemecko, Inteligencie, Výsluch, Definitívne, Odpovede, Rozhovor, Objav, Lámanie, Zadania, Balistické, Strely, Duševného, Vlastníctva, Impulzívnosť, Porucha, Bavorskej, Pevnosti, Alpský, Tvrz, Nacistický, Podzemí, Svätý, Grál, Biela, Horské-top, Bydliska, Berghof, Rekonštrukcia, Alpská, Pevnosť, Bavorských, Vojnové, Mýty, Skvelý, Južný, Kmene, Dúfam, Večnej, Jari, Hľadanie, Krížová, Výprava, Pohreb, Smútočné, Vzdialený, ďalekohľady, Optika, Rodinné, Zrazy, Limuzína, Pohrebný, Voz, Ovládače, Vodotesné, Topánky, Dáždnik, Hrob, Socha, Rešpektovať, Reakcie, Bezpečnostné, Paranoja, Pohrebné, Rituály, Poslušnosť, Porozumenie, Senátor, Wiesenthal, Pomáhať, Druhým, úmrtia, Pomoc, Uchopenie, Realita, Subjektívne


Úlomek Zem – Epické dobrodružstvo do nedorozumenia, táto séria psychologických poviedok, skúma jemnejší význam týchto nezmyselných významov prehliadané pochopenie sama.
 
Studená Koncepcia: Je Ľahké Robiť
 
Je smutné, že medzi tie úlohy, ktoré sme vynikajú tak výrazne v číslach, môžete myslenie nepočítajú. Napriek tomu, ak naša história vykazuje nič viac, než našej hrubej kapacity pre násilie, a klamu tejto zmluvy, je iste, že môžeme spoločne urobiť viac, ako inokedy od seba. Počet úloh skupiny môžu vyniknúť nad jednotlivcom je nespočet: Spoločne sme loviť väčšie a získať viac, cestovať ďalej pre lacnejšie, kopať rýchlejšie a hlbšie, mieri vyššie po dlhšiu dobu, viac iba posilňuje nás, aj keď žiadny subjekt alebo skupina niekedy sa zhromaždil vymyslela voľnejšie zvýšením jeho číslo.
 
A, Jednoduché English Edition: Sad, around those work that we do so great in number in, think can-not be count. Yet if our history show any-thing more than our gross size for anger, and trick of, it is certain that we can do more united than ever away. The number of work a group can do after the person is many: United we hunt great and collect more, move far for cheap, dig fast and deep, climb high for more; more only make us strong, though no body or group ever make has think more free by more it number.
 
A, English Edition: Sadly, among those tasks which we excel so greatly in numbers in, thinking cannot be counted. Yet if our history exhibits anything more than our gross capacity for violence, and deception thereof, it is surely that we can do more together than ever apart. The number of tasks a group can excel beyond the individual is countless: Together we hunt greater and gather more, travel farther for cheaper, dig faster and deeper, climb higher for longer; more only makes us stronger, though no body or group ever assembled has thought more freely by increasing its number.
 
 
Úlomek Zem Kľúčové Slová: slovenčina vydanie, slovenčina kniha, slovenčina e-kniha, slovenčina e-kniha, slovenčina elektronické knihy, slovenčina digitálne knihy, skupina si, násilie podvod, lovec zhromažďovať, rýchlo kopať hlbšie, lezenie vyššia, úžera stagnácie, pamiatkového objektu, vodiace väčšiny, intelektuálnej tyranie, vzpierať fašizmus, severné more európa, ponorka thermopylae, plavidlá os obchodníci, námornej boj, námorné pozorovanie, noviny historické, príležitostná krádež, nad spí, koncentračné tábory, žiadny súcit, arménska genocída, veľký zločin, teror-hladomor na ukrajine, stalinov holodomor, hranie hier, jasné svetlo pravda, arménčina holokaust, arménskych masakrov, vojnový zločin genocídy, urobte vlastný názor, hladomor-genocída na ukrajine, írsky zemiakový hladomor, hladovanie ukrajiny, veľký hladomor írsko, proti inteligencia pozorovanie, ukrajina hladomor-genocída, zemiakový hladomor írsko, arménska genocída, vojna zodpovednosti, viera je voľba, mučeníkmi vražda, strata výhody, zlyhania a víťazstvo, smrť triumf, umenie rozprávanie príbehov, pripadajúca na meč, mučeníkmi legenda, budúcu obeť, ušľachtilý uskutočnenie, legenda mučeníctvo, šikanovania skutočnosti, skutočnosť alebo fikcia, záludné nepriateľské, boje tyrani, tlačí pravdu, histórie ležať, prijíma zlyhanie, nadväznosti na zlyhanie, neschopnosť uvažovať, rozprávania spočíva, ľutovať a využívať, mŕtvy mŕtvy mŕtvy, vražda účelom dosiahnutia, obetovať povesťou, hrdina uctievanie, integrita mŕtvych, zakázané myšlienky, nevypovedané myšlienky, velebenie mučeníctvo, bez výberu život, riadenie sklamanie, radca a chránenec, tok informácií, zmluvnom zabezpečovaní problémy, c.i.a. ponorky, tajomstvo cia financovania, obsadené práce, c.i.a. na o.s.s., príliš veľa otázok, sebazáchova, mechanika ticha, ukončenie vojny, stroje vojny, praktické vojna, ekonomickej vojny, vybavené bojové jednotky, vojna sociálne inžinierstvo, prežitie najhlúpejší, sociálne vojna rovnováha, rýchle uniknúť, cesta myslenie, známe vzory, plánované zničenie, zodpovedné riadenie, holokaust zodpovednosť, prvá svetová vojna, svetová vojna genocída, veľká vojna, zneužívané a násilníkom, šikanovania, nútené hladovania, genocída hromadnej vraždy, vojnová morálne, internačné američanov japonského, japonské internačné tábory, väzeň perspektíva, nepriateľských cudzincov, civilné bombardovanie, uloženie vlastné, paľba balóny, revizionistov histórie, ženy mediálna výchova, nevyliečiteľné ochorenia, perspektíva dohľad, fašistické zábava, marxizmus maoisti, bate a prepínať, viedol ma na, podtext v plánovaní, vojna podnecovanie, komfortná zóna, vyrábaných vojny, rozprávanie, zápletka navigácie, myslenia pre seba, skryté akcie, plytké myšlienky, čakanie v aute, dusnej lokaji, žiarlivý svet, človek vyššej spoločnosti, uzavreté kruhy, žiarlivý neistota, láska hry, príčina a následok, hrať túto hru, samostatne-pochybnosť neistota, vyhrať-win, žiarlivosť manipulácia, víťazstvo v hre, zlé držanie tela, paranoidné podnecovanie, sovietsky nemecko, skryté inteligencie, vojna výsluch, definitívne odpovede, rozhovor objav, krádež lámanie zadania, balistické strely, duševného vlastníctva, impulzívnosť porucha, bavorskej pevnosti, obsadené nemecko, alpský tvrz, nacistický podzemí, svätý grál, biela ležať, horské-top bydliska, berghof, rekonštrukcia, alpská pevnosť, bavorských tvrz, vojnové mýty, skvelý južný pevnosť, bavorskej kmene, dúfam večnej jari, hľadanie krížová výprava, pohreb smútočné, vzdialený dohľad, ďalekohľady optika, rodinné zrazy, limuzína pohrebný voz, ovládače lokaji, vodotesné topánky dáždnik, hrob socha, rešpektovať reakcie, bezpečnostné paranoja, pohrebné rituály, poslušnosť porozumenie, senátor wiesenthal, pomáhať druhým, úmrtia pomoc, uchopenie realita, subjektívne


Submitted:Dec 24, 2012    Reads: 2    Comments: 0    Likes: 0   


Kredit

Krajiny fotografie s láskavým dovolením N.A.S.A..

Preklad Trala Inc..

Bežiaci Nahý Výroba

Druhý Vydanie - Druhý Tlač

003-2.2-3skshm - 2012-04-02

Úlomek Zem

Autorských © 2007-2012 podľa Robert Skyler

Všetky Práva Vyhradené

Vyrobený v Amerike

Povedz svetu, čo si má myslieť. Urobiť alebo rozbiť túto knihu s recenziu alebo hodnotenie na jeho strane nákupu.

Všetky znaky uvedené v tejto práci sú fiktívne. Akákoľvek podobnosť so skutočnými osobami, žijúci alebo mŕtvy, je čisto náhodná.

Úlomek Zem

Koncepcia

Epizóda 003

Studená Koncepcia

"Je Ľahké Robiť"

Slovenčina Vydanie

Zhrnutie

Epické dobrodružstvo do nedorozumenia, táto séria psychologických poviedok, skúma jemnejší význam týchto nezmyselných významov prehliadané pochopenie sama.

~~~

Okrem tejto nudné mesto, vnútri obyčajného domu, na jednom súbore pod novým guma, kde stojí zanedbateľnú list medzi krátku chvíľu pokoja a slobody len vojna môže priniesť, ide ten list, a s touto gumou to všetko začína znova.

V predvečer posledného genocídy a ráno najbližších, zástupcovia môcť spojenecké, ktoré odôvodňujú ich pravda začať krížovú výpravu za ktorý ležal cieľavedomé vojnu. To, že by, že by sa, potom by mali opúšťať nikoho pýtať prečo.

Predslov

Je smutné, že medzi tie úlohy, ktoré sme vynikajú tak výrazne v číslach, môžete myslenie nepočítajú. Napriek tomu, ak naša história vykazuje nič viac, než našej hrubej kapacity pre násilie, a klamu tejto zmluvy, je iste, že môžeme spoločne urobiť viac, ako inokedy od seba. Počet úloh skupiny môžu vyniknúť nad jednotlivcom je nespočet: Spoločne sme loviť väčšie a získať viac, cestovať ďalej pre lacnejšie, kopať rýchlejšie a hlbšie, mieri vyššie po dlhšiu dobu, viac iba posilňuje nás, aj keď žiadny subjekt alebo skupina niekedy sa zhromaždil vymyslela voľnejšie zvýšením jeho číslo.

Kdekoľvek sme prišli spoločne v záujme tejto úlohy: iba dekadencie, korupcia, úžera, stagnácia a podriadení vyplývajú. Medzi ľudí, ktorí môžu úprimne presvedčiť, aby pretiahnite jeho ľubovoľnú kameň na vrchole kopca akékoľvek, budete nenájdete neriadená väčšinu, ktorí budú súhlasiť s tým, čo by sa malo uskutočniť s ním, akonáhle je na tam. Pretože, keď premýšľal, zoznámiť fyzickú zoskupenia my, sa stáva nasledovala intelektuálnej tyranie a ma. Lebo tam, kde ste boli omylní, slabé a neisté, ale ktoré sú viazané sú bezpochyby čisté, pretože nemôže byť zlé, keď sa všetci zhodneme, a oni si všetci súhlasia, ak budú všetci len myslím, že ako ja.

Takže oni si spojí, ale akonáhle musí spadať, že to bude to Úlomek Zem, vzpierať sa ich všetky.

Kapitola 1

Sledovať

- Severné More, Európa, 3. Októbra 1945 -

"Možno, že len nechcel, aby si na príliš mokrý."

"Nie, mám na mysli, ak Thermopylae je nová ponorka, prečo nie sme tam plaviaca sa oceány,"

"A čo Jameson, potopenie plavidla Os obchodníka? Vyhrať vojnu pre kráľa a vlasť? Je to viac než kamarát, máš tu-"

"Dobré ráno, mladíci. Niečo hlásiť?"

"Žiadne nové kontakty, pane!"

"Tón ho zárezu, Clarry. Ešte nemal svoj čaj"

"A zaznamenávať," potichu predstavil rovnako prázdny list papiera.

"Človek by si myslel," odpovedal som, "niečo zaujímavejšie, než nič by sa tu deje."

"Ja by som sa sám, keď som to urobil, pane."

Koniec vzorky. Nákup teraz sa dozviete viac okamžite.

http://www.robertskyler.com/fe/in/index-sk.html

Kapitola 2

Nákup

Kapitola 3

Nákup

Kapitola 4

Nákup

Honor

Earth photo help of N.A.S.A..

Explain by Trala Inc..

A Run Naked Make

Second Change - Second Print

003-2.2-3skshm - 2012-04-02

Part of Earth

Copyright © 2007-2012 by Robert Skyler - Do Not Copy

All Rights Keep

Made in America

Tell the world what to think. Make or break this book with a look or rate on it page of buy.

All person be in this work are story. Any look to real person, live or dead, is simple chance.

Part of Earth

Dream

Piece 003

Cold Idea

"Is Easy To Do"

Simple English Change

Record

A big event in not know, this group of mind short story, find the fine know of the empty know forget by know it.

~~~

After this slow city, inside a plain building, on a only file under a new remove, where stand an not important letter between a small time of agree and the freedom only war can bring, go that letter, and with this remove it all begin again.

On the night of the last many die and the morning of the next, agent of friend power, defend their truth begin a path after that lay a plan war. That they could, that they would, then they should go no one ask why.

First - Simple English

Sad, around those work that we do so great in number in, think can-not be count. Yet if our history show any-thing more than our gross size for anger, and trick of, it is certain that we can do more united than ever away. The number of work a group can do after the person is many: United we hunt great and collect more, move far for cheap, dig fast and deep, climb high for more; more only make us strong, though no body or group ever make has think more free by more it number.

Where we have come united in follow of this work: only rich, bad, use, settle and slave next. Around a people who can whole-heart be made to pull any stone to the top of any hill, you will not find an not leader many who will agree with what should be done with it once it is there. Because when think, the common real group of we, become the follow think rule of a me. For where you were open, weak and not sure, they that are tied are not deny simple, for they can not be wrong if they all agree, and they will all agree if they will all just think like me.

So they will join, but once they must fall it will be this Part of Earth, stop them all.

Part 1

Look

- The North Sea, Europe, October 3, 1945 -

"Maybe, they just did not want to get it too wet."

"No, I mean if the Thermopylae is a new submarine, why are not we out there cut the ocean-"

"And what Jameson, sink Axis work ship? Win the war for King and Land? It over friend, you got here-"

"Good Morning, People. Any-thing to report?"

"No new meet, Sir!"

"Sound it down a little, Clarry; not yet had my tea."

"And the report," he quiet here an level empty sheet of paper.

"You'd think," I said, "some-thing more concern than nothing would be go on here."

"I would be alone if I did, Sir."

End of piece. Buy now to read more now.

http://www.robertskyler.com/fe/in/index-se.html

Part 2

Buy

Part 3

Buy

Part 4

Buy

Credits

Earth photo courtesy of N.A.S.A..

A Running Naked Production

Second Edition - Second Printing

003-2.2-3skshm - 2012-04-02

Fragment Earth

Copyright © 2007-2012 by Robert Skyler

All Rights Reserved

Made in America

Tell the world what to think. Make or break this book with a review or rating on its page of purchase.

All characters appearing in this work are fictitious. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental.

Fragment Earth

Conception

Episode 003

Cold Concept

"Is Easy To Do"

English Edition

Summary

An epic adventure into misunderstanding, this series of psychological short stories, explores the finer meaning of the meaningless meanings overlooked by understanding itself.

~~~

Beyond this boring town, inside a plain building, on a single file under a new eraser, where stands an insignificant letter between a brief moment of peace and the freedom only war can bring, goes that letter, and with this eraser it all begins again.

On the eve of the last genocide and the morning of the next, agents of allied power, justifying their truth begin a crusade beyond which lay a purposeful war. That they could, that they would, then they should leaving no one asking why.

0

| Email this story Email this Short story | Add to reading listReviews

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.