Welcome Visitor: Login to the siteJoin the site

Vo Ra Tung Manh Trai Dat - 003s - Lanh Khai Niem (Vietnamese Edition)

Short story By: FragmentEarth
War and military


Tags: Tiếng, Việt, ấn, Bản, Cuốn, Sách, điện, Tử, E-cuốn, Kỹ, Thuật, Số, Nhóm, Nghĩ, Bạo, Lực, Lừa, Thập, Nhanh, Chóng, Leo, Cao, Hơn, Nặng, Tưởng, Niệm, Dựng, Hướng, Dẫn, Chuyên, Chống, Nghĩa, Phát, Phía, Biển, Châu, Tàu, Ngầm, Thermopylae, Trục, Buôn, Quân, Chiến, Quan, Lịch, Báo, Chí, Thường, Trộm, Cắp, Ngủ, Những, Trại, Trung, Không, Lòng, Armenia, Diệt, Chủng, Tội, ác, Lớn, Khủng, Ukraine, Stalin, Của, Holodomor, Chơi, Trò, Sáng, Sự, Thật, Nhiều, Người, Thảm, Tranh, Riêng, Trong, Ailen, Khoai, Ireland, Thông, đói-diệt, Trách, Niềm, Chọn, Liệt, Giết, Mất, Lợi, ích, Thất, Thắng, Chết, Nghệ, Chuyện, Trên, Thanh, Kiếm, Huyền, Thoại, Tương, Lai, Sinh, Trái, Truyền, Thuyết, Cuộc, Kiện, Hay, Cấu, Ngấm, địch, đẩy, Sử, Nằm, Chấp, Nhận, Suy, Kể, Tiếc, Hưởng, Nhuận, Hùng, Phượng, Cấm, Tôn, Vinh, đạo, Sống, Quản, Vọng, Dòng, Chảy, Thầu, C.i.a., Bí, Mật, Công, Việc, để, O.s.s., Tự, Gìn, Giử, Tĩnh, Lặng, Thúc, Máy, Thực, Kinh, Trang, Hội-kỹ, Bằng, Thoát, Trình, Quen, Thuộc, Hình, Hoạch, Phá, Hủy, Nhiệm, Giới, Dụng, Hành, Hung, Bắt, Nạt, Buộc, đói, Thời, Nhật, Giam, Nhân, điểm, Ngoài, Dân, Bắn, Tiết, Kiệm, đập, Bóng, Bay, Xét, Lại, Giám, Hước, Giảm, Bớt, Chuyển, Tôi, Giục, Thoải, Mưu, Chính, Mình, động, Nông, Chờ, đợi, Nghẹt, Gia, Ghen, Tính, Khép, Vòng, Tròn, Toàn, Tình, Nguyên, Nghi, Giành, Thắng-win, Thao, Tác, Xấu, Tư, Thế, Hoang, Soviet, Germany, Thẩm, Khoát, Phỏng, Tên, Lửa, đạn, Hữu, Trí, Tuệ, đồng, Loạn, Bavarian, Pháo, đài, Chiếm, Núi, đồn, Nhỏ, Nazi, Chén, Thánh, Trắng, Tuyên, đỉnh, Các, Berghof, Hầm, Kín, Núi, Tuyệt, Miền, Bộ, Lạc, Xuân, Chinh, Tang, Lễ, Sát, Nhòm, Quang, đình, đoàn, Hòm, Khiển, Mộ, Bức, Tượng, Trọng, Phản, Ninh, Thức, Vâng, Phục, Thượng, Nghị, Wiesenthal, Giúp, Khác, Thân, Nắm, Tế, Chủ, Tiên, Trạm, Kỳ, Bị, Bỏ, Rơi, Hoàn, Thành, Dịch, Viên, Tốt, Trị, Luật, Giáo, Dục, Cùng, Có, Giữa, Kiểu, Kính, Tinh, Thần, Hoạt, European, Vấn, đề, Hoover, đức, Trầm, Herbert, Tách, Phiếu, Lỗi, định, Biệt, Ngoại, Chân, Kiểm, Soát, Nạn, ước


Vở Ra Từng Mảnh Trái Đất – Một cuộc phiêu lưu sử thi vào sự hiểu lầm, hàng loạt các câu chuyện tâm lý ngắn, khám phá những ý nghĩa tốt hơn trong những ý nghĩa vô nghĩa bị bỏ qua bởi sự hiểu biết chính nó.
 
Lạnh Khái Niệm: Là Dễ Dàng Để Làm
 
Đáng buồn thay, trong số những nhiệm vụ mà chúng tôi vượt trội rất nhiều trong số trong, suy nghĩ không thể được tính. Tuy nhiên, nếu lịch sử của chúng tôi thể hiện bất cứ điều gì nhiều hơn do đó với công suất tổng của chúng tôi cho bạo lực và lừa dối của nó, đó là chắc chắn rằng chúng ta có thể làm nhiều hơn với nhau hơn bao giờ hết ngoài. Số lượng các nhiệm vụ một nhóm có thể nổi trội vượt quá cá nhân là vô số: Cùng nhau chúng ta đi săn lớn và thu thập nhiều hơn, đi xa hơn cho rẻ hơn, đào nhanh hơn và sâu hơn, leo lên cao hơn trong thời gian dài, chỉ làm cho chúng ta mạnh hơn, mặc dù không có cơ thể hoặc một nhóm bao giờ lắp ráp đã suy nghĩ tự làm hơn bằng cách tăng số lượng của nó.
 
Và, Đơn Giản English Edition: Sad, around those work that we do so great in number in, think can-not be count. Yet if our history show any-thing more than our gross size for anger, and trick of, it is certain that we can do more united than ever away. The number of work a group can do after the person is many: United we hunt great and collect more, move far for cheap, dig fast and deep, climb high for more; more only make us strong, though no body or group ever make has think more free by more it number.
 
Và, English Edition: Sadly, among those tasks which we excel so greatly in numbers in, thinking cannot be counted. Yet if our history exhibits anything more than our gross capacity for violence, and deception thereof, it is surely that we can do more together than ever apart. The number of tasks a group can excel beyond the individual is countless: Together we hunt greater and gather more, travel farther for cheaper, dig faster and deeper, climb higher for longer; more only makes us stronger, though no body or group ever assembled has thought more freely by increasing its number.
 
 
Vở Ra Từng Mảnh Trái Đất Từ Khóa: tiếng việt ấn bản, tiếng việt cuốn sách, tiếng việt sách điện tử, tiếng việt e-cuốn sách, tiếng việt sách điện tử, tiếng việt kỹ thuật số cuốn sách, nhóm nghĩ, bạo lực lừa, thập, nhanh chóng, leo cao hơn, nặng, tưởng niệm dựng, hướng dẫn, chuyên, chống nghĩa phát, phía biển châu, tàu ngầm thermopylae, trục tàu buôn, quân chiến, quân quan, lịch báo chí, thường trộm cắp, hơn ngủ, những trại trung, không lòng, armenia diệt chủng, tội ác lớn, khủng ukraine, stalin của holodomor, chơi trò chơi, sáng sự thật, armenia nhiều người, tiếng armenia thảm, chủng chiến tranh, riêng, chủng trong ukraine, ailen khoai, ukraine, ireland, thông, ukraine đói-diệt chủng, khoai ireland, armenia diệt chủng, chiến tranh trách, niềm chọn, liệt giết người, mất lợi ích, thất chiến thắng, chết chiến thắng, nghệ thuật chuyện, trên thanh kiếm, liệt huyền thoại, tương lai sinh, trái, truyền thuyết cuộc, kiện, thật hay cấu, ngấm ngầm địch, chiến, đẩy sự thật, lịch sử nằm, chấp nhận thất, dựng trên thất, không suy nghĩ, kể chuyện nằm, tiếc hưởng, chết chết chết, giết người nhuận, những huyền thoại, hùng phượng, người, cấm suy nghĩ, không nghĩ, tôn vinh đạo, chọn cuộc sống, quản thất vọng, người, dòng chảy thông, thầu, c.i.a. tàu ngầm, bí mật của, công việc, c.i.a. để o.s.s., nhiều, tự gìn giử, tĩnh lặng, thúc chiến tranh, máy chiến tranh, thực chiến tranh, kinh chiến tranh, trang chiến, hội-kỹ, sống, chiến tranh bằng, nhanh chóng thoát, trình tưởng, quen thuộc hình, hoạch phá hủy, trách nhiệm, nhiều người chết, chiến tranh giới, chiến tranh chủng, cuộc chiến tranh, dụng hành hung, bắt nạt, buộc đói, chủng người, thời chiến, người, nhật giam trại, nhân quan điểm, người ngoài, dân bắn phá, tiết kiệm riêng, đập bóng bay, xét lại lịch, thông truyền thông, không, quan điểm giám, phát hước, nghĩa nghĩa, giảm bớt chuyển, dẫn tôi, trong hoạch, chiến tranh giục, thoải, chiến tranh, kể chuyện, mưu chuyển hướng, nghĩ chính mình, mật hành động, nông nghĩ, chờ đợi trong, nghẹt quản gia, ghen giới, tính trang, khép vòng tròn, ghen không toàn, tình chơi, nguyên nhân, chơi chơi, nghi không toàn, giành chiến thắng-win, ghen thao tác, chiến thắng trong, xấu tư thế, hoang tưởng, soviet germany, mật tình báo, chiến tranh thẩm, khoát, phỏng, hành trộm, tên lửa đạn, hữu trí tuệ, đồng loạn, bavarian pháo đài, chiếm germany, núi đồn nhỏ, nazi ngầm, chén thánh, trắng tuyên truyền, đỉnh, các berghof, hầm kín, núi pháo đài, bavarian đồn nhỏ, chiến tranh huyền, tuyệt miền pháo, bavarian bộ lạc, vọng xuân, nhiệm chinh, tang lễ tang, giám sát, nhòm quang, gia đình đoàn, hòm tang, trình khiển, không, mộ bức tượng, trọng phản, ninh hoang tưởng, tang nghi thức, vâng phục sự, thượng nghị wiesenthal, giúp người khác, người thân, nắm thực tế, chủ quan tiên, trạm kỳ vọng, bị bỏ rơi, hoàn thành nhiệm, vọng, dịch nhân viên, sống tốt, gia đình trị, luật giáo dục, cùng có lợi, giữa quan, mật mưu, kiểu kính thông, số điện thoại, tinh thần hoạt, chiến thắng châu, european vấn đề, chiến tranh, hoover, germany đói, đức diệt chủng, nhiều người chết, chết, tuyệt trầm, herbert hoover, tách trái phiếu, tội tội lỗi, đói tuyệt vọng, vọng trong tương, định khác biệt, không ngoại, chiến tranh chính, động, chân kiểm soát, nạn nhân, thông, ước lịch, v, v


Submitted:Dec 24, 2012    Reads: 2    Comments: 0    Likes: 0   


Tín

Trái đất hình ảnh lịch sự của N.A.S.A..

Dịch bởi Trala Inc..

Một Chạy Khỏa Thân Sản Xuất

Hai Ấn Bản - Hai In Ấn

003-2.2-3vishm - 2012-12-24

Vở Ra Từng Mảnh Trái Đất

Bản quyền © 2007-2012 của Robert Skyler

Tất Cả Các Quyền

Xuất xứ Mỹ

Hãy nói cho thế giới những gì để suy nghĩ. Thực hiện hoặc phá vỡ cuốn sách này với một đánh giá hoặc đánh giá trên trang của mình mua.

Tất cả các nhân vật xuất hiện trong tác phẩm này là hư cấu. Bất kỳ giống với người thật, sống hay đã chết, là hoàn toàn ngẫu nhiên.

Vở Ra Từng Mảnh Trái Đất

Thọ Thai

Tập 003

Lạnh Khái Niệm

"Là Dễ Dàng Để Làm"

Tiếng Việt Ấn Bản

Vi Phạm Bản Quyền

Một cuộc phiêu lưu sử thi vào sự hiểu lầm, hàng loạt các câu chuyện tâm lý ngắn, khám phá những ý nghĩa tốt hơn trong những ý nghĩa vô nghĩa bị bỏ qua bởi sự hiểu biết chính nó.

~~~

Ngoài thị trấn này nhàm chán, bên trong một tòa nhà đồng bằng, vào một tập tin duy nhất dưới một bút xóa, đứng một lá thư không đáng kể giữa một khoảnh khắc ngắn ngủi của hòa bình và tự do chỉ có chiến tranh có thể mang lại, đi lá thư đó, và với tẩy này, tất cả bắt đầu lại.

Vào đêm trước của cuộc diệt chủng cuối cùng và buổi sáng, các đại lý tiếp theo của liên minh quyền lực, biện minh sự thật của họ bắt đầu một cuộc thập tự chinh nằm một cuộc chiến tranh có mục đích. Mà họ có thể, họ sẽ, sau đó họ nên để lại không có ai hỏi tại sao.

Khia đề

Đáng buồn thay, trong số những nhiệm vụ mà chúng tôi vượt trội rất nhiều trong số trong, suy nghĩ không thể được tính. Tuy nhiên, nếu lịch sử của chúng tôi thể hiện bất cứ điều gì nhiều hơn do đó với công suất tổng của chúng tôi cho bạo lực và lừa dối của nó, đó là chắc chắn rằng chúng ta có thể làm nhiều hơn với nhau hơn bao giờ hết ngoài. Số lượng các nhiệm vụ một nhóm có thể nổi trội vượt quá cá nhân là vô số: Cùng nhau chúng ta đi săn lớn và thu thập nhiều hơn, đi xa hơn cho rẻ hơn, đào nhanh hơn và sâu hơn, leo lên cao hơn trong thời gian dài, chỉ làm cho chúng ta mạnh hơn, mặc dù không có cơ thể hoặc một nhóm bao giờ lắp ráp đã suy nghĩ tự làm hơn bằng cách tăng số lượng của nó.

Bất cứ nơi nào chúng ta đã đến với nhau trong việc theo đuổi công việc này: chỉ suy đồi, tham nhũng, cho vay nặng lãi, trì trệ và chinh phục xảy ra sau đó. Trong số một người hết lòng có thể được thuyết phục để kéo bất kỳ đá lên đỉnh đồi bất kỳ, bạn sẽ không tìm thấy một phần lớn không điều khiển những người sẽ đồng ý với những gì nên được thực hiện với nó một khi nó là có. Bởi vì khi suy nghĩ, các nhóm vật lý quen thuộc của chúng tôi, trở thành sự chuyên chế trí tuệ tiếp của tôi. Đối với nơi bạn có thể sai lầm, yếu đuối và không chắc chắn, họ đang bị ràng buộc là không thể phủ nhận tinh khiết, vì họ không thể sai nếu tất cả họ đều đồng ý, và tất cả họ sẽ đồng ý nếu họ sẽ tất cả chỉ nghĩ như tôi.

Vì vậy, họ sẽ đoàn kết, nhưng một khi họ phải rơi nó sẽ được Vở Ra Từng Mảnh Trái Đất này, bất chấp tất cả.

Chương 1

Xem

- Biển Bắc, Châu Âu, Ngày 03 Tháng 10 Năm 1945 -

"Có thể, họ chỉ không muốn để có được nó quá ẩm ướt."

"Không, tôi có nghĩa là nếu Thermopylae là một tàu ngầm mới, tại sao chúng ta không có miệt mài các đại dương-"

"Và những gì Jameson, đánh chìm tàu buôn Trục? Chiến thắng trong cuộc chiến tranh cho vua và Quốc gia? Hơn bạn đời, bạn đã nhận ở đây-"

"Tốt Buổi sáng, Thanh niên. Bất cứ điều gì để báo cáo?"

"Không có địa chỉ liên lạc, Sir!"

"Giai điệu nó xuống một mức, Clarry; chưa có trà của tôi"

"Đăng nhập," ông âm thầm trình bày một tấm bình đẳng trống giấy.

"Bạn nghĩ rằng," Tôi trả lời, "một cái gì đó thú vị hơn hơn là không có gì sẽ xảy ra ở đây."

"Tôi muốn được một mình nếu tôi đã làm, Sir."

Kết thúc mẫu. Mua bây giờ để đọc thêm ngay lập tức.

http://www.robertskyler.com/fe/in/index-vi.html

Chương 2

Mua Hàng

Chương 3

Mua Hàng

Chương 4

Mua Hàng

Honor

Earth photo help of N.A.S.A..

Explain by Trala Inc..

A Run Naked Make

Second Change - Second Print

003-2.2-3vishm - 2012-12-24

Part of Earth

Copyright © 2007-2012 by Robert Skyler - Do Not Copy

All Rights Keep

Made in America

Tell the world what to think. Make or break this book with a look or rate on it page of buy.

All person be in this work are story. Any look to real person, live or dead, is simple chance.

Part of Earth

Dream

Piece 003

Cold Idea

"Is Easy To Do"

Simple English Change

Record

A big event in not know, this group of mind short story, find the fine know of the empty know forget by know it.

~~~

After this slow city, inside a plain building, on a only file under a new remove, where stand an not important letter between a small time of agree and the freedom only war can bring, go that letter, and with this remove it all begin again.

On the night of the last many die and the morning of the next, agent of friend power, defend their truth begin a path after that lay a plan war. That they could, that they would, then they should go no one ask why.

First - Simple English

Sad, around those work that we do so great in number in, think can-not be count. Yet if our history show any-thing more than our gross size for anger, and trick of, it is certain that we can do more united than ever away. The number of work a group can do after the person is many: United we hunt great and collect more, move far for cheap, dig fast and deep, climb high for more; more only make us strong, though no body or group ever make has think more free by more it number.

Where we have come united in follow of this work: only rich, bad, use, settle and slave next. Around a people who can whole-heart be made to pull any stone to the top of any hill, you will not find an not leader many who will agree with what should be done with it once it is there. Because when think, the common real group of we, become the follow think rule of a me. For where you were open, weak and not sure, they that are tied are not deny simple, for they can not be wrong if they all agree, and they will all agree if they will all just think like me.

So they will join, but once they must fall it will be this Part of Earth, stop them all.

Part 1

Look

- The North Sea, Europe, October 3, 1945 -

"Maybe, they just did not want to get it too wet."

"No, I mean if the Thermopylae is a new submarine, why are not we out there cut the ocean-"

"And what Jameson, sink Axis work ship? Win the war for King and Land? It over friend, you got here-"

"Good Morning, People. Any-thing to report?"

"No new meet, Sir!"

"Sound it down a little, Clarry; not yet had my tea."

"And the report," he quiet here an level empty sheet of paper.

"You'd think," I said, "some-thing more concern than nothing would be go on here."

"I would be alone if I did, Sir."

End of piece. Buy now to read more now.

http://www.robertskyler.com/fe/in/index-se.html

Part 2

Buy

Part 3

Buy

Part 4

Buy

Credits

Earth photo courtesy of N.A.S.A..

A Running Naked Production

Second Edition - Second Printing

003-2.2-3vishm - 2012-12-24

Fragment Earth

Copyright © 2007-2012 by Robert Skyler

All Rights Reserved

Made in America

Tell the world what to think. Make or break this book with a review or rating on its page of purchase.

All characters appearing in this work are fictitious. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental.

Fragment Earth

Conception

Episode 003

Cold Concept

"Is Easy To Do"

English Edition

Summary

0

| Email this story Email this Short story | Add to reading listReviews

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.