Welcome Visitor: Login to the siteJoin the site

Twee vrienden (voor Freddy)

Poetry By: Pieter de Winter
Young adultpoem, song


Submitted:Jun 19, 2010    Reads: 44    Comments: 0    Likes: 0   


Ik heb mijn lot betaald.
Stap voor stap
zet ik mijn zetten.
We lachen,
maar ik maakte geen grap.
Ik heb mijn fouten gemaakt
en mijn deel van verdriet gekend.
Maar uiteindelijk
hebben we het toch gehaald.

Wij zijn twee vrienden, mijn meid
en we blijven voor elkaar vechten tot het eind.
Wij zijn twee vrienden, wij zijn twee vrienden.
Geen tijd voor ruzies, want wij zijn twee vrienden.
De twee beste vrienden... van de wereld!

Je mag niet zomaar weg
en ik wil je niet zien janken.
Je gaf me liefde en vertrouwen en alles wat daarbij hoort.
Daarvoor wil ik je bedanken.

Maar het ging niet over rozen.
Het was geen gemakkelijke reis.
Ik beschouwde je als een waardige tegenstander.
Wilde van je winnen tegen elke prijs.

Maar nu zijn wij twee vrienden, mijn meid
en we blijven voor elkaar vechten tot het eind.
Wij zijn twee vrienden, wij zijn twee vrienden.
Geen tijd voor ruzies, want wij zijn twee vrienden.
De twee beste vrienden... van de wereld!

0

| Email this story Email this Poetry | Add to reading listReviews

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.