Welcome Visitor: Login to the siteJoin the site


Tagalog


Submitted:Nov 8, 2008    Reads: 202    Comments: 0    Likes: 0   


ColorfulTraintracksPictures,ImagesandPhotos

.
.
Handa
.
Alam mo ba kung ano ang galit at poot?
Ang gulo at gusot,
Kung pa'no lumabas sa 'yong pinasok
At ituwid ang tuldok…?
.
Wala itong pinagkaiba sa pagbura
Ng salitang naguhit sa alaala
Na pilit mong binubura;
Mahihirapan ka ng husto,
Marapat kang maging listo.
.
Mahirap makamit ang ginhawa
Kailangang maging matiyaga,
At kung ngayon ika'y nangunguna,
Wag kang mahiga sa labis na tuwa
Maging handa ka sa kung anu mang dusa
Na maaring hantong sa iyong pagkasira;
.
Tatagan at lakasan mo ang loob mo,
Manatili ka sa sarili mo…
Darating ang araw,
Ika'y babawiin sa'yo;
Maipapagtanggol mo pa kaya ang dignidad mo?
.
.
W.A. Garcia
.
.
0

| Email this story Email this Poetry | Add to reading listReviews

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.