Welcome Visitor: Login to the siteJoin the site

karanasan (tagalog)

Poetry By: wikhaiinn
Young adulttagalog :)


Submitted:Feb 22, 2008    Reads: 1,092    Comments: 2    Likes: 1   


Karanasan
Sa bawat ngiti,
May lungkot na nangungusap;
Sa bawat luhang pumapatak,
May pusong nagdurusa;
Sa mga pagkakataong kakaiba,
May nauunawaan,
Sa mga nakasanayan,
May napapaghusay;
Lahat ng inaasam,
Lahat ng kinasusuklaman,
Hindi pwedeng hindi maranasan,
Hindi pwedeng hindi maramdaman…
May oras para sa lahat,
Laging may panahon na nakalaan,
Lalo na sa tuwing hindi inaasahan,
Pati rin sa iyong pag-aakala;
Ito'y sadyang nadadaanan lang,
At minsa'y parte ng desisyon lamang.
Depende ito sa taong dumadaan,
At sa kanyang kinagisnan,
Kaya ang payo ko lang sayo, kaibigan,
Maging handa kailanman…
1

| Email this story Email this Poetry | Add to reading listReviews

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.