Roho and Godslayer

Reads: 155  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Fantasy  |  House: Booksie Classic
I play Pathfinder, basically a better worked out version of D&D, and I wrote this short story as background for a temporary weapon my players could obtain while I was their DM. It's also in Dutch

Submitted: October 10, 2016

A A A | A A A

Submitted: October 10, 2016

A A A

A A A


In de tijd dat de aarde nog jong was heersten er alleen de Goden. De nietige wezens op aarde deden er nog niet aan toe. Op een zekere dag verscheen de kwade God Morgothan. Zijn macht rees snel en al gauw waren zelfs de andere Goden, als Sarenrae, Hastur en Gorum nietig in zijn bijzijn.

Morgothan greep alle macht voor zichzelf en teisterde zowel al het levend op aarde als de Goden zelf. Voor millennia ging dit onheil door, tot op een dag in een klein stadje een jongetje geboren werd. Zijn naam was Roho. Roho groeide eenzaam op, geplaagd door Morgothan’s kwaad in de wereld. Hij wijdde zijn leven aan de kunst van het vechten en smeden, zodat hij ooit het kwaad kon stoppen.

De Readers of the Stars, een groep abstracte figuren waarvan sommige zeggen dat ze ouder zijn dan de Goden zelf, zochten ook een manier om een halt te zetten aan Morgothan’s eindeloze tirannie. Zij zagen het potentiaal in het naïeve hart van Roho. Het potentiaal een God te doden, maar niet met de middelen die hij tot zijn beschikking had.

In het uiterste geheim smeedden zij een wapen. Een wapen gemaakt van de diepste Leegtes en het helderste Licht. Een wapen waarin de Readers zoveel van hun kracht stopte, dat ze er in opgingen. Het laatste wat ze deden was één van de 5 wensen gebruiken om het wapen ongezien bij Roho te krijgen.

Hij vond het in zijn tuin, recht uit de grond steken. Hij kon de aantrekkingskracht voelen. Hij liep er op af en pakte het beet. Hij trok het uit de grond en een knal van energie schokte de aarde, en zelfs Morgothan merkte het op in zijn troon boven in de Leegte.

Morgothan daalde af en sprak met Roho, proberende het wapen zonder geweld in bezit te krijgen. Hoewel het hem bijna lukte, ontgrendelde het potentiaal uit Roho’s hart zich volledig en hij weigerde. Dit maakte Morgothan kokend van woede en hij probeerde het wapen van Roho af te nemen.

Tot zijn grote verbazing weerstond Roho de aanval, en die zette te tegenaanval. Voor maanden aaneen strijde Roho tegen het Kwaad, totdat uiteindelijk Morgothan dood ter aarde viel. Alle Goden waren buiten zinnen van wat er was gebeurd, maar tegelijkertijd werden ze bang dat nu Morgothan gevallen was, Roho met geweld de macht zou overnemen.

Hun angst was bijna gerechtigd, want de immense macht van het wapen steeg Roho naar zijn hoofd en verteerde zijn geest langzaam maar zeker. Roho, naar aandringen van de Goden, besloot het wapen weg te doen.

Lang zocht hij naar de juiste plaats, maar uiteindelijk had hij het gevonden. Hier verstopte hij het wapen en gebruikte nog één van de 4 overgebleven wensen om ervoor te zorgen dat niemand dit wapen ooit zou vinden, tenzij hij waardig is dit wapen te hanteren.

Sindsdien heeft nooit meer iemand iets van zowel Roho als het wapen, door de Goden omgedoopt tot ‘Godslayer’, gezien of gehoord.


© Copyright 2018 Vellan Shadow. All rights reserved.